Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Wzrost płac w leśnictwie, górnictwie i energetyce zwiększa zarobki w Polsce

Wzrost płac w leśnictwie, górnictwie i energetyce zwiększa zarobki w Polsce

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. wzrosło o 15,8% rok do roku, nieco szybciej niż inflacja. Ekonomiści przypisują wzrost podwyżkom i wypłatom premii w sektorach leśnym, wydobywczym i energetycznym.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu osób – wyniosło 6778,63 zł (1 427 euro) lub 4868 zł netto (1025 euro) i rosło szybciej niż oczekiwali analitycy 12,8%. Miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 3,4%.

„Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2022 r., obejmujące m.in. premie kwartalne, premie półroczne, premie motywacyjne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Święta Leśnika i Święta Energii, a także wypłatę odpraw emerytalnych” Główny Urząd Statystyczny napisał w raporcie.

„Na podwyżkę płac w lipcu 2022 r. mają wpływ m.in. ich wynagrodzenia, premie z tytułu inflacji oraz dodatkowe nagrody w kategorii „Górnictwo i kopalnictwo”” – podał.

Po dwóch miesiącach solidnego wzrostu płac w lipcu, płace rosły wolniej niż inflacja, osiągając w ubiegłym miesiącu 15,6%, najwyższy poziom od 25 lat. Od początku roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 13,2%.

„Płace to historia nowego rekordu nominalnego wzrostu”, powiedzieli analitycy mBanku, dodając, że „wymagana jest zdecydowana dawka sceptycyzmu”.

„Płace mocno dotknięte przez górnictwo. Roczna dynamika [of wage growth] Zwiększono z +17% do +81%. Oznacza to, że dywizja podniosła dynamikę płac o około 2 punkty procentowe” – napisali na Twitterze, dodając, że płace górnicze w Polsce bez podwyżek wyniosłyby 13,8%.

W ujęciu miesięcznym wynagrodzenia w górnictwie wzrosły o 26,1%.

Analitycy Bekau Bank dodają, że podwyżki płac w sektorze leśnym były zaskoczeniem. Ich zdaniem premia przyznana podczas dorocznego Dnia Leśnictwa była w tym roku wyjątkowo wysoka.

READ  Szwecja wygrała z Polską

Największe tempo wzrostu miesięcznego wynagrodzenia odnotowało leśnictwo, które w ciągu miesiąca zwiększyło się o 62,6%. Z roku na rok wynagrodzenie leśników wzrosło o 33,4%.

„Recesja w Polsce na szczęście na razie ominęła rynek pracy” – mówią analitycy Pekao. „Właściwie wyszliśmy trochę do przodu”.

Wzrost PKB Polski spowalnia w II kwartale 2022 r.

Ekonomiści od miesięcy zwracają uwagę, że polski rynek pracy rozgrzewa się z powodu braku siły roboczej w takich sektorach jak transport, budownictwo czy informatyka. W czerwcu Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 5% Po raz pierwszy od 1990 roku, kiedy kraj rozpoczął transformację postkomunistyczną.

Jest inwazja Rosji na Ukrainę Zwiększone deficyty w niektórych polskich branżachDuża liczba ukraińskich imigrantów – głównie mężczyzn – wróciła, aby pomóc w obronie ojczyzny.

Ukraińscy uchodźcy wypełniają luki na polskim rynku pracy, ale ryzykują uwięzienie w pracach wymagających niskich kwalifikacji

Główne zdjęcie kredytowe: Jennifer Lim-Tomkigan / Unsplash