Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Bank Handlowy w Warszawie SA: Kwartał pod znakiem wzmożonej aktywności klientów

20 sierpnia 2021

W II kwartale 2021 roku Citi Handlowy odnotował wzrost w kluczowych obszarach biznesowych. Bank po raz trzeci z rzędu odnotował znaczący wzrost przychodów z opłat i prowizji oraz akcji kredytowej w branżach zorientowanych na eksport. Rozwijając biznes u boku swoich klientów, Citi Handlowy nieustannie pracuje nad budowaniem wartości dla akcjonariuszy – silna baza kapitałowa pozwala bankowi na wypłatę 100% zysków z 2020 roku.

Wierzymy, że ożywienie w gospodarce, które wyprzedza oczekiwania, przełoży się na rozwój naszych klientów. Wesprzemy ich na tej drodze dostarczając zaawansowane rozwiązania, które ułatwią im prowadzenie biznesu w Polsce i na rynkach międzynarodowych, Powiedziała Elżbieta CzetwertyńskaWiceprzewodniczący Rady Dyrektorów odpowiedzialny za kierowanie działalnością Rady Dyrektorów Banku.

Wzrost polskiej gospodarki w II kwartale 2021 r., w tym produkcji przemysłowej i eksportu, przełożył się na dużą aktywność klientów biznesowych w obszarze wymiany walut (wolumen wymiany dla klientów globalnych wzrósł o 84% rok do roku; klientów banków – 32% wyższa r/r) i przekazów międzynarodowych (wzrost o 16% kw/kw), a także wyższa akcja kredytowa w branżach zorientowanych na eksport.

Optymizm naszych klientów przełożył się w naszym przypadku na wyższe przychody z opłat i prowizji, zarówno w grupie bankowości korporacyjnej (wzrost o 18% rok do roku), jak i usług oferowanych klientom indywidualnym. Mamy przyjemność mieć stabilny i odpowiedzialny model biznesowy, który pozwala nam konsekwentnie kontynuować politykę dywidendową wobec naszych akcjonariuszy , Powiedziała Natalia BuzekWiceprzewodniczący Rady Dyrektorów ds. Finansowych.

Bank znacząco zwiększył swój udział wśród firm nowej ekonomii, m.in. wykorzystując swoje doświadczenie we współpracy z globalnymi firmami na tym rynku do stworzenia unikalnej oferty dla lokalnych firm e-commerce. Na koniec czerwca globalne „cyfrowe” depozyty przedsiębiorstw w banku były o ponad 50% wyższe niż na koniec grudnia 2020 roku.

Wychodząc naprzeciw cyfrowym potrzebom swoich klientów, Citi Handlowy nawiązał współpracę z PayU, która pomoże firmom wdrożyć szybkie i wygodne płatności online przy wsparciu ekspertów z obu organizacji. Firmy będą mogły również skorzystać z rozwiązań finansowych e-commerce – automatyzujących obsługę należności, ułatwiających kontrolę kosztów i wspierających rozwój międzynarodowego biznesu.

READ  Wyniki w turystyce są lepsze niż dotychczas oczekiwano

Wysiłki banku na rzecz wspierania polskich firm w ich ekspansji, w tym organizowanie pierwszych ofert publicznych w Polsce lub innych krajach oraz finansowanie fuzji i przejęć, zostały docenione przez magazyn Euromoney, który przyznał Citi Handlowy prestiżową nagrodę „Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce” . ’ w lipcu. W II kwartale bank był aktywny w dłużnych papierach wartościowych uczestnicząc w emisji obligacji korporacyjnych na rynku lokalnym na kwotę 500 mln zł oraz we współpracy z Citigroup w emisji obligacji międzynarodowych na kwotę 513 mln euro. Ponadto bank uzyskał mandaty na wejście na giełdę z firmami z sektora małych firm i firm technologicznych.

Rosnący optymizm klientów detalicznych znalazł odzwierciedlenie w powrocie nawyków zakupowych sprzed pandemii, dobrym trendzie w przychodach z opłat i prowizji (wzrost o 12% kw/kw) oraz większej liczbie transakcji kartami kredytowymi, szczególnie w sektorze hotelarskim. . OBI, partner banku, odnotował ponad 120% wzrost sprzedaży kart kredytowych. Bank ugruntował swoją pozycję w sektorze zarządzania majątkiem i odnotował rekordową ilość zarządzanych środków. Sprzedaż produktów inwestycyjnych wzrosła o 34%, a saldo produktów inwestycyjnych wzrosło o 39xx% rok do roku.

Zysk netto drugiego kwartału wyniósł 73 mln zł w wyniku niskiej aktywności banku na rynku skarbowym oraz operacji skarbowych przeprowadzonych w pierwszych trzech miesiącach roku. Do wzrostu wyników w I półroczu przyczyniły się przede wszystkim operacje skarbowe – do 468 mln zł, co oznacza trzykrotny wzrost wyników w porównaniu do roku poprzedniego.

Wskaźniki finansowe za drugi kwartał (roczny):

  • Zysk netto 79 mln zł (-19%) dzięki niskiej aktywności banku na rynku skarbowym

  • Stosunek kosztów do dochodów 67%

  • stosunek kredytów do depozytów 48%

  • TCR na poziomie 20,8%

powrót