Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

bne IntelliNews – Polska produkcja przemysłowa pogłębia się w lipcu

bne IntelliNews – Polska produkcja przemysłowa pogłębia się w lipcu

Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w lipcu o 2,7% rok do roku w cenach stałych.Harmonogram), po zrewidowanym spadku o 1,1% rok do roku w poprzednim miesiącu, 21 sierpnia ukazały się nieskorygowane dane GUS.

Lipcowy odczyt był znacznie niższy od oczekiwanego, który przewidywał spadek o zaledwie 0,9% rok do roku, co pozostawiło analityków zaniepokojonych perspektywami wzrostu sektora na pozostałą część roku.

„Spadek popytu prowadzi do niepożądanego gromadzenia się zapasów wyrobów gotowych… co może oznaczać, że w nadchodzących miesiącach produkcja będzie miała trudności z powrotem do dodatniej dynamiki rok do roku” – stwierdził Santander Bank Polska.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że polska gospodarka odnotuje umiarkowany wzrost na poziomie około 1% w 2023 r., choć analitycy twierdzą, że sektor przemysłowy nie będzie znaczącym czynnikiem napędzającym ten wzrost.

Sezonowo modyfikowane dane GUS pokazały, że w lipcu produkcja spadła o 2% rok do roku, po spadku o 0,8% rok do roku w poprzednim miesiącu.

GUS podał także, że w ujęciu nieskorygowanym miesiąc do miesiąca produkcja przemysłowa spadła w lipcu o 8,5% po wzroście o 1,5% miesiąc do miesiąca w czerwcu. Skorygowany odczyt m/m wyniósł -1%, co oznacza odwrócenie wzrostu o 0,4% m/m w czerwcu.

W podziale na główne sektory, w ujęciu nieskorygowanym, produkcja w sektorze produkcyjnym spadła w lipcu o 2,4% rok do roku, po spadku o 0,3% rok do roku w czerwcu.

Produkcja w sektorze użyteczności publicznej spadła w lipcu o 4,3% r/r po spadku o 8,9% r/rw poprzednim miesiącu.

W obszarze zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami produkcja spadła w lipcu o 1% r/r, po skorygowanym spadku o 1,4% r/r w czerwcu.

Dane GUS pokazały także, że w lipcu także produkcja w górnictwie i wydobywaniu spadła o 10,2% r/r, po spadku w szóstym miesiącu o 13% r/r.

Ogółem produkcja spadła w lipcu w 24 z 34 sektorów przemysłu w porównaniu z 22 w czerwcu.

READ  Indie obiecują poparcie dla amerykańskiej oferty wykorzystania rezerw ropy

Produkcja przemysłowa i inne dane opublikowane w tym tygodniu wzmacniają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski prawdopodobnie we wrześniu. Stopy procentowe w Polsce osiągnęły najwyższy poziom od 20 lat na poziomie 6,75%.