Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Brak zmiany polskich stóp procentowych i silniejszy złoty mogą zmienić zasady gry  Muzyka pop

Brak zmiany polskich stóp procentowych i silniejszy złoty mogą zmienić zasady gry Muzyka pop

Podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej decyzja o utrzymaniu stóp procentowych (stopa procentowa na poziomie 5,75%) nie była zaskoczeniem. Czekamy na konferencję, którą jutro zorganizuje prezes Narodowego Banku Japonii Adam Głabiński. Z jednej strony ostatnie komunikaty sygnalizują koniec cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, z drugiej strony główne banki centralne wkrótce rozpoczną łagodzenie polityki pieniężnej (Fed, EBC, EBC). Ponadto obraz zewnętrznej inflacji znacznie się poprawia, a konsensus przesuwa się w stronę wczesnego powrotu CPI do celu w strefie euro i USA lub nawet wcześniejszych obniżek przez Fed i EBC.

Drobna modyfikacja komunikatu prasowego po spotkaniu

W oficjalnym komunikacie Rada oceniła, że ​​niedawna aprecjacja waluty oddziałuje w kierunku obniżenia inflacji i jest zgodna z fundamentami gospodarki. Od kilku miesięcy RPP wyrażała chęć takiego ruchu kursu złotego. Oznacza to, że dalsza aprecjacja złotego z punktu widzenia Narodowego Banku Polskiego nie jest już mile widziana i nie będzie korzystna dla polskiej gospodarki. Decydenci zwrócili także uwagę na dalszy spadek inflacji bazowej w listopadzie oraz spadek wskaźnika cen producentów, co zdaniem Rady potwierdza, że ​​większość zewnętrznych szoków podażowych minęła. Komitet Polityki Pieniężnej zwracał także uwagę na stopniowe ożywienie gospodarcze.

Komunikaty i decyzje Komitetu Polityki Pieniężnej w nadchodzących miesiącach

Zastanawiamy się, jak będzie przebiegać komunikacja RPP w nadchodzących miesiącach. Istnieje duża niepewność, czy bank będzie bardziej jastrzębi, czy – podobnie jak inne banki – neutralny, a może pesymistyczny. Czynniki, które będą kształtować decyzje polityczne w nadchodzących miesiącach, o których mowa w komunikacie prasowym, obejmują wielkość ekspansji fiskalnej oraz wielkość i termin dostosowań cen regulowanych oraz ich wpływ na inflację. Decydenci powtórzyli, że przyszłe decyzje będą zależały od napływających danych makroekonomicznych.

W 2024 r. stopy pozostaną bez zmian, jednak pojawiły się nowe czynniki ryzyka

READ  Nigdy więcej gratisów, ponieważ krajowe linie lotnicze anulują przepisy dotyczące pandemii

Naszym zdaniem Komitet Polityki Pieniężnej prawdopodobnie wstrzyma się ze zmianą głównych parametrów polityki pieniężnej w 2024 r. do czasu ważnych decyzji administracyjnych w sprawie dokumentacji inflacyjnej (regulowane ceny energii, działania protekcjonistyczne, podatek od wartości dodanej od żywności) oraz informacji nt. wielkość ekspansji fiskalnej w 2024 r. Komisja Polityki Pieniężnej prawdopodobnie po raz pierwszy poważnie zastanowi się nad poziomem stóp procentowych w marcu przy okazji nadchodzących oczekiwań inflacyjnych, które powinny uwzględniać powyższe czynniki.

Jeżeli zrealizuje się nasz scenariusz inflacyjny (tj. na krótką metę inflacja może zaskoczyć dolną stroną, zwłaszcza inflacja bazowa, ale w dłuższej perspektywie nadal będzie powyżej celu), nie będzie już miejsca na obniżki stóp procentowych przez BOJ przynajmniej do końca 2024 roku.

Naszym zdaniem obraz oczekiwań inflacyjnych w Polsce może ulec zmianie wraz z umocnieniem złotego. Widzimy ryzyko umocnienia się złotego i wcześniejszego powrotu CPI do celu, co sugeruje wcześniejsze obniżki niż obecnie zakładamy. Jednocześnie duży napływ środków unijnych, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ekspansja fiskalna są argumentami przeciwko obniżaniu stóp procentowych, gdyż mogą pobudzić aktywność gospodarczą. Bilans ryzyk wskazuje na wcześniejszą redukcję niż zakładamy.