Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Czy produkt na bazie grzybów może być przyszłością profilaktyki raka płuc?

Czy produkt na bazie grzybów może być przyszłością profilaktyki raka płuc?

W badaniu przedklinicznym opublikowanym w czasopiśmie Granice farmakologiinaukowcy z USA zbadali potencjalne działanie chemoprewencyjne grzybów – Ganoderma lucidum (GL) Pochodny produkt handlowy o nazwie GLSF w laboratorium Oraz u myszy z rakiem płuc wywołanym przez dwa czynniki rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym, a mianowicie benzo[a]Beren (ur[a]P) i 4-(metylonitrozoamino)-1-(3-pirydylo)-1-butanon (NNK). Odkryli, że myszy leczone GLSF miały niższy poziom B[a]Toksyczność płuc wywołana przez P i zmniejszony rozwój nowotworu płuc wywołany przez NNK.

Pobyt: Grzyb leczniczy Ganoderma lucidum zapobiega powstawaniu nowotworów płuc wywołanych substancjami rakotwórczymi zawartymi w dymie tytoniowym. Źródło zdjęcia: T Synthep/Shutterstock

tło

Rak płuc jest jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu nowotworów na całym świecie, a większość zgonów z powodu raka płuc jest spowodowana paleniem tytoniu i biernym paleniem. N. K. i B[a]P to znane substancje rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym, które mogą prowadzić do mutacji w kwasie dezoksyrybonukleinowym (DNA), a ostatecznie do raka płuc. Konwencjonalne metody leczenia tej choroby są ograniczone ze względu na jej szkodliwe skutki i rozwój oporności na nią. Istnieje zatem pilna potrzeba zidentyfikowania i opracowania naturalnych produktów o właściwościach chemoprewencyjnych, które mogą wspierać leczenie i zapobiegać rozwojowi raka u pacjentów.

Wiadomo, że grzyby lecznicze GL mają właściwości przeciwnowotworowe i immunomodulujące i są stosowane jako nutraceutyki w leczeniu różnych chorób przewlekłych, w tym raka. Jednakże nie badano wpływu GL lub produktów pochodnych GL na zapobieganie rakowi płuc spowodowanemu paleniem tytoniu. W bieżącym badaniu badacze mają na celu zebranie przedklinicznych dowodów na potencjalny wpływ GLSF, który zawiera zarodek i owocnik GL w stosunku 30:8, na karcynogenezę płuc u myszy indukowaną przez NNK i B.[a]S.

O badaniu

Ekstrakt GLSF przygotowano stosując wcześniej opisany protokół. Aby zbadać wpływ GLSF na transformację pojedynczych komórek, stanowiącą początkowy etap powstawania nowotworu, przeprowadzono badanie w laboratorium W części badania wykorzystano linię komórkową BEAS-2B, nienowotworową linię ludzkich komórek nabłonka oskrzeli ulegającą transdukcji benzo[a]Epoksyd piryndiolu (BPDE), aktywna forma B[a]P. aby zweryfikować ten efekt GLSF Na żywoopracowano modele mysie, podając im pojedynczą dawkę ostrej paciorkowca B przez okres 24 godzin[a]Narażenie na toksyczność płuc P. mierzono za pomocą testu aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH), testu wodoronadtlenku lipidów (LPO), analizy tkanki i analizy immunohistochemicznej.

READ  Badanie podkreśla ciężkie reakcje alergiczne

Ponadto, aby zbadać długoterminową karcynogenezę, NNK wstrzykiwano myszom dootrzewnowo dwa razy w tygodniu przez 33 tygodnie. Powstałe guzy i ich wzrost oceniano na podstawie masy płuc, powierzchni guza i masy guza. Wiadomo również, że na inicjację i progresję nowotworu wpływa stan zapalny, angiogeneza i apoptoza. Dlatego też mierzono także ekspresję ważnych markerów stanu zapalnego i angiogenezy (Cox-2, NF-kB i VEGF-A) oraz apoptozy (rozszczepiona kaspaza-3 i rozcięta-PARP) w tkankach płuc.

Wyniki i dyskusja

w w laboratorium W wyniku eksperymentów stwierdzono, że GLSF hamuje indukowaną przez BPDE transformację komórek BEAS-2B, co sugeruje jego potencjalną rolę w kontrolowaniu zmian komórkowych wynikających z narażenia tych komórek nabłonka oskrzeli na znane czynniki rakotwórcze. Wyniki są zgodne z istniejącą literaturą.

W badaniu krótkotrwałego narażenia na myszach, B[a]Stwierdzono, że P zakłóca strukturę płuc i pęcherzyków płucnych, powodując jednocześnie zwiększony naciek komórek zapalnych w porównaniu z grupą kontrolną. Jednakże stwierdzono, że wstępne leczenie myszy GLSF zmniejsza ryzyko zakażenia B[a]Toksyczność płuc wywołana P (z podobną skutecznością do kurkuminy), o czym świadczy poprawa histologii zebranych próbek tkanki płuc, jak również zmniejszona aktywność LDH, poziom dialdehydu malonowego i naciek komórek zapalnych w nich.

W długoterminowym badaniu karcynogenezy myszy leczone NNK wykazały 58,24% wzrost masy płuc i zwiększoną ekspresję markerów stanu zapalnego i angiogenezy w porównaniu z grupą kontrolną. Zgodnie z oczekiwaniami leczenie myszy GLSF wykazało znaczną redukcję masy płuc i powierzchni nowotworu. Ponadto zaobserwowano mniej guzów w płucach myszy leczonych GLSF i metforminą. Podczas gdy w grupie otrzymującej GLSF stwierdzono spadek markerów stanu zapalnego i angiogenezy (przy podobnej skuteczności jak metformina), stwierdzono wzrost markerów apoptozy, co wskazuje na obiecujący potencjał zapobiegawczy GLSF w walce z rakiem płuc.

Jako składnik odżywczy GLSF nie jest powiązany z żadnym poważnym zdarzeniem niepożądanym, co czyni go idealnym kandydatem do przyszłych badań klinicznych mających na celu zapobieganie rakowi płuc.

READ  Brak blokady, ale SA na wirusie „krawędź noża” | Poczta Busselton Donsborough

Wniosek

Według badania GLSF wykazuje zdolności zapobiegawcze w laboratorium I Na żywo Przeciw rakowi płuc wywołanemu paleniem tytoniu. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić wyniki tego badania, te wstępne dowody torują drogę do przyszłych badań klinicznych. Wyniki badań wykazały, że GLSF może być stosowany u osób ze zwiększonym ryzykiem raka płuc, np. u nałogowych palaczy.