Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Demokracja w Polsce jest zbyt ważna, żeby upaść

Wybory często opisuje się jako kluczowe, ale wybory w Polsce zaplanowane na 15 października są tym, czym są w rzeczywistości – z poważnymi konsekwencjami dla 38 milionów obywateli kraju, jego stosunków z Europą i przebiegu wojny na Ukrainie. Niezależnie od wyniku Zachód jest zainteresowany tym, aby Polska pozostała na ścieżce demokracji i pozostawała kluczowym obiektem dla obrony Ukrainy i bezpieczeństwa europejskiego. W ciągu ostatnich trzech dekad polska gospodarka była jednym z największych sukcesów regionu. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska jest obecnie szóstą co do wielkości gospodarką, z PKB na mieszkańca wyższym niż długoletni członkowie Portugalii i Grecji. Jednak pod tym dobrobytem kryją się rosnące napięcia polityczne i społeczne, które zagrażają uściskowi rządów. Partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS). W okresie poprzedzającym niedzielne wybory doszło do największych demonstracji od upadku komunizmu i rezygnacji dwóch wyższych urzędników wojskowych. Do głosowania zarejestrowała się rekordowa liczba Polaków za granicą, mimo że ustawa ma na celu unieważnienie jak największej liczby takich kart do głosowania. Sprzeciw wynika z szeregu polityk rządu, które podważają między innymi niezależność sądów i wolność mediów. Mniejszości, członkowie społeczności LGBT, imigranci, kobiety i krytycy rządu byli czasami celem podżegającej retoryki lub dyskryminacji. Krytycy twierdzą, że zaabsorbowanie PiS kwestiami kulturowymi odwróciło jego uwagę od wyzwań, które mogłyby wykoleić rozwój gospodarczy Polski, w tym wysokich kosztów życia, starzenia się społeczeństwa oraz głębokich regionalnych dysproporcji w dochodach i możliwościach. Tymczasem wewnętrzne podziały w Polsce wzbudziły obawy o jej wiarygodność jako partnera dla Ukrainy. W następstwie rosyjskiej inwazji Warszawa wysłała zapasy broni, utworzyła krytyczne centra logistyczne i szkoleniowe z krajami NATO oraz przyjęła największą liczbę ukraińskich uchodźców. Jednak od tego czasu stosunki między obydwoma krajami stały się napięte po tym, jak polski rząd nałożył zakaz importu ukraińskiego zboża i zagroził wstrzymaniem dalszego wsparcia wojskowego. Choć może to odzwierciedlać presję polityczną, świadczy o braku poważnego myślenia o długoterminowych interesach Polski. Lider opozycji Donald Tusk, były premier, zobowiązał się do dostosowania polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej i zajęcia się dysproporcjami majątkowymi. W sytuacji bliskości wyborów mniejsze partie, w tym takie, których poglądy sprawiają, że PiS wydaje się umiarkowany, mogą utrzymać równowagę sił. Niezależnie od wyniku wyborów następny polski rząd musi znaleźć lepszą równowagę między interesami narodowymi kraju a jego obowiązkami wobec Ukrainy i jej obowiązkami. Członek Unii Europejskiej. Jest to niezbędne do sprostania wyzwaniom, takim jak rozszerzenie UE i transformacja energetyczna Polski, a także promowania stabilności i współpracy regionalnej. Dla Europy balansowanie kijem i marchewką będzie bardzo trudne, zwłaszcza jeśli Polska pójdzie w kierunku bardziej populistycznym. Jednak postkomunistyczna tożsamość Polski jest głęboko zakorzeniona w członkostwie w UE – w końcu jest ona największym beneficjentem unijnych transferów fiskalnych – i w sojuszu transatlantyckim. Nie daje to przyjaciołom Polski większych wpływów. Powinni go wykorzystać do pociągnięcia polskich przywódców do odpowiedzialności za swoje działania i zapewnienia zachęt do reform. Celem jest, aby Polska była zamożna, stabilna i demokratyczna. O reszcie decydują wyborcy. Więcej z opinii Bloomberga:

READ  Polska wkrótce stanie się supermocarstwem