Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Inwestowanie w zieloną gospodarkę nie szkodzi wzrostowi gospodarczemu

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że ​​zielona zmiana może przyspieszyć wzrost gospodarczy nawet o 1,1 punktu procentowego rocznie i nie wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Według analiz PIE opublikowanych w raporcie „Zielona gospodarka – wpływ zielonej gospodarki na klimat i rozwój gospodarczy” Polska w latach 2011-2019 zajmowała 18. miejsce na 27 krajów objętych Green Growth Index, czyli wskaźnikiem dla kraju. Wydajność w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Jak wynika z raportu, w ostatnim czasie Polska zwiększyła wydatki na cele związane z zieloną gospodarką. „37 proc. środków przeznaczonych od kwietnia do końca 2021 r. na ożywienie polskiej gospodarki po kryzysie przeznaczono na inwestycje, które pozytywnie wpłynęły na zieloną transformację” – czytamy w raporcie.

Adam Joszak, analityk PIE, powiedział, że głównym celem badania było oszacowanie wpływu rozwoju zielonej gospodarki na PKB i emisję CO2.

Juszczak zaznaczył, że „nasze wyniki modelowania… pokazują, że inwestycje w zieloną transformację nie wpływają negatywnie na PKB, a jednocześnie mają istotny wpływ na poziom emisji”.

W raporcie dodano, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym pozwala na poprawę jakości środowiska, ogranicza zanieczyszczenie i zwiększa możliwości realizacji celów klimatycznych. Ponadto promuje długoterminowy wzrost gospodarczy.

READ  South Hedland Chicken Treat oferuje sześciocyfrową pensję, aby przyciągnąć pracowników