Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Konferencja prasowa prezydenta Glapińskiego potwierdza stronniczą zmianę w Polsce |  Pstryknąć

Konferencja prasowa prezydenta Glapińskiego potwierdza stronniczą zmianę w Polsce | Pstryknąć

Podczas konferencji prasowej szef NBP podkreślił niepewność perspektyw inflacji, zwłaszcza w zakresie decyzji w sprawie cen regulowanych (prądu i gazu), żywności oraz kształtu polityki fiskalnej (jak silna jest polityka fiskalna), utrzymania zerowej stawki VAT . Będzie to w 2024 roku.

Glapiński podkreślił także czynniki proinflacyjne, czyli podwyżki płac w sektorze budżetowym. Brakuje natomiast ważnych wypowiedzi wypowiadanych na konferencjach prasowych w poprzednich miesiącach, m.in. Nie mamy pojęcia o tempie wzrostu gospodarczego lub nie mamy go wcale, pojawiały się doniesienia, że ​​rzeczywiste tempo wyniesie -2% lub -3%. Szkodliwe dla gospodarki.

Konferencję prasową Prezydenta odczytaliśmy jako zapowiedź, że obecna podwyżka cen będzie trwała jeszcze długo. To nowe podejście NBP jest pozytywne dla złotego, negatywne dla krótkich obligacji (które wyceniane są w znacznie większych obniżkach stóp) i pozytywne dla długich (bo rosną szanse na powrót do celu CPI, jeśli nie wcześniej).

Glapiński zwrócił uwagę na duże znaczenie marcowej projekcji NBP dla przyszłych decyzji Rady, sugerując, że w nadchodzących miesiącach RPP może utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nie wskazał, czy obecnie następuje przerwa w cyklu demonetyzacji, czy też długotrwałe zawieszenie zmian. Szef NBP ocenił scenariusz mało prawdopodobnych podwyżek stóp procentowych. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie do końca 2024 roku.

READ  Hui na WiiPlay w Polsce i krajach bałtyckich |