Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Krok w kierunku zielonej transformacji w Polsce

Morskie wiatry na Bałtyku w większym stopniu przyczynią się do zielonej transformacji Polski. Współpraca w DTU może przyspieszyć ten proces, pisze duńska uczelnia W komunikacie prasowym.

Historycznie Polska opierała swoją produkcję energii na wydobyciu węgla. Polskie kopalnie węgla kamiennego były – i są nadal – ważnym czynnikiem polskiej gospodarki. Wieją jednak wiatry zmian, które na dobre rozpoczęły się w zeszłym roku, kiedy minister klimatu Mitcha Kortica ogłosił, że Polska zainwestuje w energię odnawialną, budując gigantyczne farmy wiatrowe na Bałtyku. W związku z tym kraje nadbałtyckie podpisały porozumienie w sprawie budowy nowych morskich farm wiatrowych w regionie. Dania była jednym z sygnatariuszy.

Interesujące również: Polska innowacja: bardziej ekologiczna, mądrzejsza i bardziej uprzemysłowiona

Zapisz się do naszego newslettera!

Przegląd Twoich cotygodniowych innowacji Każdego dnia jeden z najlepszych artykułów tygodnia w Twojej skrzynce odbiorczej.

Nie zmieniasz jednak dostaw energii w kraju z dnia na dzień. W Danii rozwój trwał około 40 lat. W tym okresie duńscy naukowcy, inżynierowie i firmy zdobyli bogate doświadczenie, które stawia duńskie badania wiatrowe na czele swojej dziedziny, co może teraz przynieść korzyści polskiej transformacji.

To skłoniło polski koncern energetyczny PGE (Polska Grupa Energetyczna) i Politechnikę Gdańską do nawiązania kontaktu z DTU Wind Energy, jednym z wiodących instytutów badawczych w tej dziedzinie na świecie. Początkowo obie strony podpisały protokół ustaleń.

mówi Cathy Su, dyrektor ds. systemów energii wiatrowej w DTU Wind Energy.

„Droga od podejmowania decyzji do budowy morskich turbin wiatrowych w polskiej części Bałtyku może zostać znacznie skrócona, jeśli skorzysta się z doświadczeń zdobytych w Danii”
Kathy Sue

Morskie turbiny wiatrowe wymagają inżynierów

Kontynuacją protokołu ustaleń podpisanego przez obie strony będzie wymiana wiedzy, studentów i badaczy. Początkowo organizowane będą m.in. konferencje, warsztaty, staże i wizyty studyjne oraz opracowywanie wspólnych wniosków projektowych do Unii Europejskiej lub innych organizacji. W dłuższej perspektywie może to spowodować, że Politechnika Gdańska będzie chciała szkolić swoich inżynierów z niezbędną wiedzą specjalistyczną.

READ  Umowa została podpisana z Cordiant Digital Infrastructure Limited na zakup Emitel

„Kształcenie wydziałów umożliwi uczelniom technicznym kształcenie inżynierów jutra, którzy potrzebują specjalistycznej wiedzy na temat bardzo złożonych aspektów technologii morskich turbin wiatrowych”, mówi Kathy Sue.

Pierwszy krok w kierunku transformacji bałtyckiej

Ponadto Kathy Su postrzega wymianę z Polską jako ważny krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii. Początkowo zwiększy to moc morskich turbin wiatrowych w Polsce, ale wkrótce może objąć wszystkie kraje bałtyckie.

„Prowadzimy dialog z Litwą, która jest również gotowa do udziału w zielonej transformacji, dlatego podejmujemy pierwsze kroki w kierunku zazieleniania regionu bałtyckiego. Pierwsze kroki są często najtrudniejsze, więc są niezbędne dla rozwoju do czego dąży Europa i świat. Krótko mówiąc, ważne jest, aby promować zieloną transformację i osiągać ją szybciej.”

Jednocześnie polskie władze energetyczne zawarły porozumienie z duńską firmą energetyczną Ørsted na budowę pierwszych morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Ørsted spodziewa się, że przyspieszy to również lokalny łańcuch dostaw i pobudzi działalność gospodarczą w regionie.

Ambicje Polski w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

W polskiej polityce energetycznej do 2040 r. morska energetyka wiatrowa została wyróżniona jako kluczowa technologia, która może przekształcić Polskę w gospodarkę niskoemisyjną, a polska ustawa o morskiej energetyce wiatrowej określa ambicje kraju w zakresie morskiej energetyki wiatrowej: Dziś w Polsce nie ma morskiej energetyki wiatrowej. moce energetyczne, ale w przyszłości deklaruje zainstalowanie 3,8 GW do 2030 r. i do 11 GW do 2040 r., natomiast analizy wskazują na potencjał do 28 GW na polskich wodach do 2050 r. Dzięki temu Polska będzie największym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej w regionu Morza Bałtyckiego i znacząco przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego przez Komisję Europejską celu 300 gigawatów morskiej mocy wiatrowej na wodach europejskich do 2050 r., aby osiągnąć cel UE, jakim jest neutralność klimatyczna.

READ  Stany Zjednoczone są największym emitentem dwutlenku węgla w historii. Gdzie stoją inne kraje?