Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Krytycy twierdzą, że ustawa nowego papieża jest porażką dla praw pracowników watykańskich

Krytycy twierdzą, że ustawa nowego papieża jest porażką dla praw pracowników watykańskich

RZYM — W niezauważonym aspekcie nowej Ustawy Zasadniczej Państwa Watykańskiego, wydanej przez papieża Franciszka 13 maja, zniesiono przepis umożliwiający pracownikom zgłaszanie sporów w miejscu pracy z Urzędem Pracy Stolicy Apostolskiej.

Podczas gdy głównym nagłówkiem nowej ustawy było to, że Franciszek zezwolił laikom zasiadać w komitecie zarządzającym miastem-państwem, krytycy wskazują na zniknięcie procesu rozstrzygania sporów, co sugeruje, że prawa świeckich już tam pracujących mogą zostać naruszone.

Papież Jan Paweł II ustanowił Urząd Pracy przy Stolicy Apostolskiej w 1989 r., aw swoim Statucie Państwa Watykańskiego z 2000 r. polski papież powierzył mu odpowiedzialność za rozstrzyganie sporów między pracownikami a zarządem.

Jan Paweł II pisał wówczas, że rolą Urzędu Pracy jest „skuteczne zapewnienie poszanowania godności każdego pracownika we wspólnocie robotniczej, pod zwierzchnictwem papieża”. [and] Aby prawa ekonomiczne i socjalne każdego pracownika były uznawane, chronione, harmonizowane i promowane”.

Funkcję mediacji w konfliktach potwierdził papież Benedykt XVI w 2009 roku Funkcja moto Wydanie nowej ustawy o urzędach pracy.

Przepis ten zniknął jednak z nowej Ustawy Zasadniczej, która wchodzi w życie 7 czerwca. Nie ma również wzmianki o nowej Dyrekcji ds. Zasobów Ludzkich Stolicy Apostolskiej, którą Franciszek utworzył we wrześniu ubiegłego roku i która znajduje się w Sekretariacie Ekonomicznym.

Wnioskując, nie wydaje się, aby jedynym odwołaniem dla pracowników państw-miast, którzy chcą złożyć skargę na administrację, był Watykański Sąd Cywilny. Jako włoski bloger katolicki Silerie nie jest oposem Jak wspomniano w poście z 15 maja, sąd ten nie ma specjalnej jurysdykcji w odniesieniu do prawa pracy ani sporów w miejscu pracy.

Silerie nie jest oposem Znany z nieco tradycyjnej linii redakcyjnej wrogiej bardziej postępowemu programowi Franciszka.

nowa konstytucja Franciszka dla Kurii Rzymskiej, Poprawna ewangeliawydany w marcu 2022 r., dotyczy Urzędu Pracy.

READ  Powerball: los sprzedany w Michigan wygrywa jackpot w wysokości 842,2 miliona dolarów

„W sprawach dotyczących i związanych ze stanem zatrudnienia pracowników Kurii Rzymskiej Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej odpowiada, zgodnie ze swoimi kompetencjami, za ochronę i popieranie praw pracowników na podstawie zasad ze społecznej nauki Kościoła” — czytamy w artykule 11.

Rzeczywiście, rezultat jest taki, że Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej będzie się zajmował tylko Kurią Rzymską, czyli światowym rządem Kościoła, a nie Państwem Watykańskim, czyli fizyczną administracją terytorialną Papieża.

Chociaż niektórzy obserwatorzy uważają, że nowy Dyrektoriat ds. Zasobów Ludzkich Stolicy Apostolskiej może również odgrywać rolę w konfliktach pracowniczych/kierowniczych, podobnie jak biura HR w innych rządach iw środowiskach korporacyjnych, funkcja ta nie została jeszcze spełniona.

Zatrudniając około 2500 osób w Państwie Watykańskim, Muzea Watykańskie należą do największych indywidualnych pracodawców z pensjami do 700 osób, z których większość to świeccy. Kuria Rzymska miała mniej więcej taką samą liczbę pracowników, co daje łączną liczbę pracowników papieskich do około 4700.

Chociaż papież Franciszek był zdeklarowanym orędownikiem związków zawodowych i praw pracowniczych, krytycy tacy jak Silerie nie jest oposem Podkreśl, że te ogólne zasady nie zawsze odnoszą się do personelu papieskiego.

Blog zapewniał: „Franciszek chce świeckich w Watykanie, ale popełnia dwa błędy”.

W oświadczeniu czytamy: „Po pierwsze, wierzy, że może traktować świeckich w sposób autorytarny, tak jak traktuje nas, księży”. „Po drugie, woli świeckich ludzi na wysokich stanowiskach (którzy mają niesamowite pensje), ale w rzeczywistości nie troszczy się o prawa zwykłych pracowników, którzy dla niego są obywatelami drugiej kategorii”.