Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Kwazary odkrywają masywne, zakopane czarne dziury w galaktykach

Kwazary odkrywają masywne, zakopane czarne dziury w galaktykach

Kwazary to niezwykle jasne obiekty, które w swoich środkach zawierają masywne czarne dziury. Zwykle kwazary są przesłonięte otaczającymi je pierścieniami pyłu w kształcie pączka.

Ale teraz naukowcy z naszego wiodącego na świecie centrum astronomii pozagalaktycznej na Wydziale Fizyki odkryli, że kwazary mogą być również przesłaniane przez gaz i pył znajdujący się w całych galaktykach macierzystych.

Obserwowanie kwazarów

Korzystając z Atacama Large Millimeter Array (ALMA) w Chile, badacze zaobserwowali próbkę bardzo zapylonych kwazarów, które szybko tworzyły gwiazdy.

Odkryli, że wiele z tych kwazarów żyje w bardzo zwartych galaktykach, zwanych „galaktykami wybuchu gwiazd”, o średnicy zaledwie kilku tysięcy lat świetlnych.

Te galaktyki gwiazdowe mogą rocznie tworzyć ponad 1000 gwiazd podobnych do Słońca.

Aby utworzyć tak wiele gwiazd, galaktyka potrzebuje ogromnych ilości gazu i pyłu, które są w zasadzie budulcem gwiazd.

W takich galaktykach chmury pyłu i gazu powstałe w procesie gwiazdotwórczym mogą całkowicie otoczyć kwazar i zablokować jego światło.

Ukryte kwazary

W badaniu oszacowano, że w przypadku około 10–30% kwazarów, które powstają bardzo szybko, sama galaktyka macierzysta zakrywa kwazara.

Wydaje się, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy kwazar rośnie intensywnie.

Wyniki dają nowy wgląd w ewolucję galaktyk i ich centralnych czarnych dziur.

Ukryte kwazary reprezentują wczesną, chaotyczną fazę wzrostu, kiedy galaktyki są bogate w gaz i pył.

Wykrycie tych zakopanych kwazarów pomoże naukowcom zrozumieć związek między galaktykami a supermasywnymi czarnymi dziurami.

/Biuletyn Uniwersytetu w Durham. Ten materiał od oryginalnej organizacji/autora(ów) może mieć charakter chronologiczny i został zredagowany pod kątem przejrzystości, stylu i długości. Mirage.News nie zajmuje stanowisk korporacyjnych ani stron, a wszystkie opinie, stanowiska i wnioski wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami autorów. Zobacz całość tutaj.