Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Oczekuje się, że przyjęcie sztucznej inteligencji wyzwoli wzrost europejskiej gospodarki o wartości 600 miliardów euro

Oczekuje się, że przyjęcie sztucznej inteligencji wyzwoli wzrost europejskiej gospodarki o wartości 600 miliardów euro

Według niezależnego raportu ta kwota 600 miliardów euro odpowiada wartości europejskiego przemysłu budowlanego Uwolnienie potencjału europejskiej sztucznej inteligencji w dekadzie cyfrowejprowadzone przez Strand Partners i na zlecenie Amazon Web Services (AWS).[1] Jeżeli zostanie to osiągnięte, szacowany całkowity wpływ gospodarczy wdrożenia technologii w regionie zwiększy się do 3,4 biliona euro do 2030 r., co oznacza wzrost z Ostatnie kilka lat Oczekiwania na poziomie 2,8 biliona euro.

W raporcie zauważono jednak, że aby uwolnić pełny potencjał sztucznej inteligencji, kraje w całej Europie muszą zająć się trzema kluczowymi kwestiami: stworzeniem środowiska proinnowacyjnego; Rozwiązanie problemu luki w umiejętnościach cyfrowych w Europie; Zapewnienie firmom każdej wielkości dostępu do najnowszych technologii.

Uwalnianie mocy sztucznej inteligencji dla każdego

Pozytywny wpływ gospodarczy sztucznej inteligencji na europejskie przedsiębiorstwa jest wyraźny; Trzy czwarte firm korzystających ze sztucznej inteligencji odnotowuje w rezultacie wzrost swoich przychodów i produktywności.[2] Jednak wykorzystanie sztucznej inteligencji i innych technologii cyfrowych jest obecnie skierowane w stronę większych przedsiębiorstw (51% w porównaniu z 31% w przypadku MŚP). MŚP zgłaszają znaczące bariery we wdrażaniu sztucznej inteligencji, w tym w znajdowaniu odpowiednich talentów, obawach regulacyjnych i kosztach wdrożenia.

„Europa stoi na krawędzi bezprecedensowych możliwości” – powiedziała Tanuja Randiri, dyrektor generalna AWS na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA). „Firmy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie sztuczna inteligencja wpływa na ich rozwój i produktywność. MŚP wytwarzają ponad połowę europejskiego PKB i niezwykle ważne jest, aby stawiły czoła wyzwaniom, które utrudniają ich cyfrową podróż. Aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, konieczne jest istotne jest, aby Europa zapewniła wsparcie w zakresie umiejętności cyfrowych i pewność regulacyjną, aby wspierać ambicje przedsiębiorstw”. Bez względu na kształt i rozmiar.

Klient zajmujący się skalowaniem AWS z siedzibą w Holandii Rośnie Wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwoju swojej działalności i upraw. Firmy Agritech wykorzystują Internet rzeczy (IoT) wraz ze sztuczną inteligencją do obsługi i monitorowania swoich w pełni zautomatyzowanych i zrobotyzowanych gospodarstw, oferując wgląd w to, w jaki sposób sztuczna inteligencja może stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość. „Korzyści są zbyt duże, aby je zignorować” – wyjaśnił Joachim Moyes z Groi. „Korzystając ze sztucznej inteligencji, firma Growy zbudowała w pełni zautomatyzowane farmy pionowe, które zwiększają wydajność upraw, chronią jakość gleby i rozwiązują problem braku bezpieczeństwa żywnościowego”.

Niepewność regulacyjna i luka w kwalifikacjach utrudniają inwestycje

READ  Firma budowlana Waterford Homes z siedzibą w Geelong upadła

Najczęstszym wyzwaniem jest brak umiejętności cyfrowych. 61% europejskich firm stwierdziło, że luka w umiejętnościach cyfrowych wpływa na wyniki ich działalności, a ponad jedna czwarta (26%) stwierdziła, że ​​uniemożliwia im to wdrożenie sztucznej inteligencji. Komisja Europejska spodziewa się odciąć osiem milionów osób od swojego celu, jakim jest zatrudnienie co najmniej 20 milionów w charakterze specjalistów w dziedzinie ICT do 2030 r.[3]Likwidacja luki w umiejętnościach cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla demokratyzacji technologii sztucznej inteligencji w całej Europie.

Niepewność regulacyjna w połączeniu z utrzymującymi się w Europie niedoborami umiejętności cyfrowych uniemożliwia przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie technologii pomimo jej potencjalnych pozytywnych skutków społecznych i gospodarczych. W raporcie podkreślono, że 21% europejskich przedsiębiorstw uważa, że ​​zgodność z przepisami i niepewność prawna stanowią główną przeszkodę w przyjęciu przez nie technologii cyfrowej. W przypadku firm, które korzystają już z wielu technologii AI, odsetek ten wzrasta do 45%. Osoby powołujące się na takie obawy planują w ciągu najbliższych trzech lat zainwestować o 48% mniej w technologię w porównaniu do tych, którzy nie napotykają takich barier. Rozwiązanie problemu umiejętności i barier regulacyjnych, przed którymi stoją przedsiębiorstwa, będzie kluczem do umożliwienia innowacji w zakresie sztucznej inteligencji w Europie.

Od 2017 r. w AWS przeszkolono w zakresie umiejętności przetwarzania w chmurze ponad 900 000 osób w UE. Liczba ta obejmuje szkolenia bezpłatne i płatne. AWS inwestuje setki milionów dolarów, aby je udostępnić Bezpłatne szkolenie z umiejętności przetwarzania w chmurze Do 29 mln osób do 2025 r., a przeszkolono już ponad 21 mln osób.

Demokratyzacja technologii na rzecz pozytywnych zmian

Pomimo obaw dotyczących umiejętności i regulacji przedsiębiorstw połowa Europejczyków uważa, że ​​sztuczna inteligencja stworzy więcej możliwości niż zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa pracy i przyszłości pracy. Ponadto 65% Europejczyków spodziewa się, że sztuczna inteligencja zmieni opiekę zdrowotną i edukację w ciągu najbliższych pięciu lat, a ponad połowa (52%) uważa, że ​​sztuczna inteligencja będzie ważna w stawianiu czoła głównym wyzwaniom społecznym, takim jak zmiana klimatu i kontrola chorób.

READ  Jak wynika z dokumentów, doradcy Nicoli Sturgeon zapłacili szkockim podatnikom 175 funtów za biurowe ekspresy do kawy, 50 funtów luksusowego pokrowca na jej iPada i około 1700 funtów za wystawną kolację i spotkanie doradców ekonomicznych, kiedy była pierwszym ministrem.

Technologia chmury stanowi podstawę przyjęcia technologii cyfrowej i technologii sztucznej inteligencji. Ponad połowa europejskich przedsiębiorstw (53%) twierdzi, że od 2022 r. przetwarzanie w chmurze stało się ważniejsze dla ich działalności, a 80% twierdzi, że jest obecnie konieczne lub ważne. Jeżeli uda się utrzymać to pragnienie, UE mogłaby osiągnąć swój cel, zgodnie z którym do 2030 r. 75% przedsiębiorstw będzie korzystać z technologii chmury obliczeniowej, co będzie stanowić kluczowy kamień milowy w umożliwieniu wszystkim przedsiębiorstwom czerpania korzyści z korzyści w zakresie produktywności i rentowności, z których korzystają obecni użytkownicy sztucznej inteligencji. AWS inwestuje w gospodarczą i cyfrową przyszłość Europy od 2007 roku, inwestując miliardy w infrastrukturę chmurową i brzegową, tworzenie miejsc pracy i rozwój produktów.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co jest potrzebne, aby napędzać boom na wdrażanie sztucznej inteligencji w Europie, kliknij Tutaj.

[1] Eurostat (2022) Kluczowe postacie w europejskim biznesie: budownictwo
[2] Badanie to objęło reprezentatywną próbę liderów biznesu, od rolnictwa po przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
[3] Komisja Europejska (2023) Pytania i odpowiedzi dotyczące pierwszego raportu o stanie umowy cyfrowej