Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Odkrywanie granic poszukiwań życia na Marsie

Odkrywanie granic poszukiwań życia na Marsie

Ludzie mogą zakładać, że poszukiwania życia na Marsie dobiegły końca, gdy pierwsza sonda kosmiczna NASA przesłała zdjęcia jałowej, niegościnnej powierzchni planety. Jednakże w miarę jak naukowcy poszerzają swoją wiedzę na temat ekstremalnych warunków, w jakich może rozwijać się życie na Ziemi oraz poszerzają swoje wyobrażenia na temat tego, jak mogłoby wyglądać życie pozaziemskie, poszukiwania życia na Marsie są kontynuowane.

W ostatnich latach misje NASA znalazły dowody na obecność soli nadchloranowych w dużych ilościach na powierzchni Marsa. Sole nadchloranowe mogą gromadzić się i łączyć z wodą z atmosfery, tworząc stężone roztwory zwane solankami. Ponieważ woda w stanie ciekłym jest niezbędna do życia, NASA opisała swoją strategię poszukiwania życia na Marsie jako „podążaj za wodą”. W rezultacie duże zainteresowanie wzbudziły solanki nadchloranowe.

W Nowe wyszukiwanie Jak opublikowano w czasopiśmie Nature Communications, naukowcy ze Szkoły Nauk Biologicznych badali w laboratorium, w jaki sposób wyjątkowe środowisko geochemiczne na Marsie może kształtować życie, przeszłe i obecne. Zespołem kieruje adiunkt Aarona EnglehartaPrzyjrzała się dwóm typom kwasów rybonukleinowych (RNA – cząsteczek niezbędnych dla znanych organizmów) i proteazom występującym na Ziemi, aby sprawdzić, czy i jak działają one w roztworach nadchloranów. znaleźli:

  • Wszystkie cząsteczki RNA działały zaskakująco dobrze w roztworach soli nadchloranowej.
  • Enzymy białkowe nie działały tak dobrze, jak RNA w roztworach soli nadchloranowej. Mogą funkcjonować tylko białka, które wyewoluowały w ekstremalnych środowiskach na Ziemi – w organizmach żyjących w wysokich temperaturach lub przy wysokim poziomie zasolenia.
  • W solankach nadchloranowych enzymy RNA mogą robić rzeczy, których normalnie nie zrobiłyby na Ziemi, na przykład wytwarzać nowe cząsteczki zawierające atomy chloru. Naukowcy nie zaobserwowali wcześniej tej interakcji.

„W sumie wyniki te pokazują, że RNA jest wyjątkowo dostosowane do środowisk hipersalinowych występujących na Marsie i można je znaleźć na innych obiektach w przestrzeni kosmicznej” – powiedział Englehart. „Ta ekstremalna tolerancja na zasolenie może mieć wpływ na to, jak życie powstawało na Marsie w przeszłości lub jak powstawało w warunkach panujących obecnie na Marsie”.

READ  NASA jest gotowa do zbadania ogromnej metalowej asteroidy zwanej „Psyche”, a to jest warte znacznie więcej niż nasza globalna gospodarka

Zespół w dalszym ciągu bada chemię znalezionego chlorowania, a także inne reakcje, które RNA może przeprowadzać w warunkach wysokiej zawartości soli.

Badania zostały sfinansowane przez Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, Fundację Hysing-Simons, Fundację Badawczą na rzecz Postępu Nauki oraz Narodową Fundację Nauki.

/Wydanie ogólne. Ten materiał od oryginalnej organizacji/autora(ów) może mieć charakter chronologiczny i został zredagowany pod kątem przejrzystości, stylu i długości. Mirage.News nie zajmuje stanowisk korporacyjnych ani stron, a wszystkie opinie, stanowiska i wnioski wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami autorów. Zobacz całość tutaj.