Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Osiągnięcie „porozumienia przejściowego” w sprawie e-ID, „tożsamości cyfrowej dla wszystkich Europejczyków”

W tym tygodniu Rada Unii Europejskiej Stwórz ogłoszenie. „W celu zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej tożsamości cyfrowej wszystkim Europejczykom prezydencja Rady i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego osiągnęli dziś wstępne porozumienie w sprawie nowych ram europejskiej tożsamości cyfrowej (eID).

Proponowane nowe ramy wymagałyby również od państw członkowskich „wydania portfela cyfrowego w ramach notyfikowanego systemu tożsamości elektronicznej, opartego na wspólnych standardach technicznych, po obowiązkowej certyfikacji”.

„Zatwierdzając rozporządzenie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej, robimy zasadniczy krok, aby obywatele mogli mieć wyjątkową i bezpieczną europejską tożsamość cyfrową” – powiedziała Nadia Calviño, pełniąca obowiązki pierwszego wiceprezydenta Hiszpanii oraz minister gospodarki i cyfryzacji.

Z reklamy:

Zmienione rozporządzenie stanowi wyraźną zmianę paradygmatu tożsamości cyfrowej w Europie, mającą na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom powszechnego dostępu do bezpiecznej i godnej zaufania elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania. Zgodnie z nowym prawem państwa członkowskie będą oferować obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele umożliwiające powiązanie ich krajowej tożsamości cyfrowej z dokumentami potwierdzającymi inne cechy osobiste (takie jak prawo jazdy, dyplomy i konto bankowe). Obywatele będą mogli potwierdzić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne ze swoich cyfrowych portfeli za pomocą jednego kliknięcia przycisku na telefonie komórkowym.

Nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online przy użyciu krajowej tożsamości cyfrowej, która będzie rozpoznawana w całej Europie, bez konieczności stosowania specjalnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Kontrola użytkownika gwarantuje, że udostępniane będą tylko te informacje, które wymagają udostępnienia…

Znowelizowana ustawa doprecyzowuje zakres kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania sieciowego (QWAC), które zapewniają użytkownikom możliwość weryfikacji tożsamości osoby stojącej za witryną internetową, przy zachowaniu istniejących, ustalonych w branży zasad i standardów bezpieczeństwa.
„Po ukończeniu tekstu zostanie on przedłożony przedstawicielom państw członkowskich (Coreper) do zatwierdzenia. Z zastrzeżeniem przeglądu prawnego/językowego zmienione rozporządzenie będzie musiało zostać formalnie przyjęte przez Parlament i Radę, zanim będzie mogło zostać przyjęte opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszła w życie.”

READ  US Bureau of Shipping podpisuje polską umowę dla sektora morskiej energetyki wiatrowej