Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Plotki biurowe to nie tylko próżne plotki.  To cenny – ale ryzykowny – sposób budowania relacji

Plotki biurowe to nie tylko próżne plotki. To cenny – ale ryzykowny – sposób budowania relacji

Plotki krążą po biurach i jadalniach naszych zakładów pracy i zdają się wypełniać czas wolny. Być może jednak dzięki tym wszechobecnym i interesującym rozmowom wpływamy na nasze relacje w miejscu pracy bardziej, niż nam się wydaje.

Czy plotki to droga do przyjaźni, czy pewny sposób na przysporzenie sobie wrogów w miejscu pracy? Okazuje się, że odpowiedź zależy od tego, jak odbiorcy plotki postrzegają intencje plotki.

Plotki w miejscu pracy – ID Takie jak nieformalne, oceniające rozmowy na temat nieobecnych kolegów – co jest powszechne, ale często źle rozumiane.

Tradycyjnie jest odrzucane jako nieproduktywne lub nawet nieproduktywne skośnyNajnowsze badania ukazują bardziej złożony obraz plotek.

Choć niektóre badania wskazują, że plotki prowadzą do… Przyjaźnie Wśród współpracowników sugerują to inni podważa Relacje w miejscu pracy. Nasze badania Sugeruje, że te pozornie sprzeczne ustalenia wynikają z niezrozumienia niuansów tego, jak plotki kształtują relacje społeczne w miejscu pracy.

Skoncentrowaliśmy się na odbiorcach plotek – słuchaczach – i zapytaliśmy ich, jak postrzegają tę wymianę zdań i jaki wpływ na ich relacje ze współpracownikami ma otrzymywanie plotek.

Zrozumienie plotek w miejscu pracy

Badacze wykorzystują trzy ramy lub koncepcje, aby zrozumieć plotki w miejscu pracy.

Perspektywa wymianyPostrzega plotki jako łączące współpracowników w formie czegoś w rodzaju quid pro quo. Kolega może wnieść wartość informacyjną, oczekując w zamian wsparcia społecznego i poufnych informacji.Przeczytaj więcej: Nauka o plotkach: cztery sposoby, aby uczynić ją mniej toksyczną


Perspektywa informacji o reputacji„Koncentruje się na tym, jak plotki kształtują opinie odbiorców na temat celów — osób, o których plotka dotyczy. Można udostępnić istotne informacje, aby ostrzec innych przed toksycznymi osobowościami lub zasygnalizować osobę jako szczególnie godną zaufania”.

Wreszcie „Równoważność plotek„Wskazuje, czy plotka przekazuje pozytywne, czy negatywne informacje na temat celu.

Efekt słuchania plotek

Nasze badanie sprawdza, jak plotka wpływa na postrzeganie przez odbiorcę osoby dzielącej się plotką.

Dane zebrano od uczestników dwiema metodami: pisemnymi raportami z incydentów i wywiadami uzupełniającymi. Podejście to umożliwiło badaczom szczegółowy opis wpływu plotek w miejscu pracy na relacje międzyludzkie z perspektywy odbiorcy.

Nasze ustalenia pokazują, że sposób, w jaki odbiorcy postrzegają tę wymianę, ma ogromne znaczenie. W szczególności interpretacja intencji plotki może wywołać reakcję łańcuchową.

Jeśli intencje plotkarza zostaną ocenione przez odbiorcę jako szczere i autentyczne – będzie to sposób na ujawnienie jego prawdziwych poglądów na temat współpracowników – plotka może zapoczątkować nową przyjaźń lub ożywić starą.

Kiedy na przykład ktoś mówi: „To bardzo frustrujące, gdy Mark tak do mnie mówi”, odbiorcy ufa się, że plotka kryje się w prawdziwych uczuciach do Marka, kolegi, który sprawia kłopoty. Tworzy to silniejszą więź – szczególnie jeśli odbiorca zgadza się z opinią.

Co zaskakujące – i być może nieco niepokojące – odkryliśmy, że negatywne plotki są skuteczniejszym sposobem na budowanie przyjaźni niż pozytywne plotki, pod warunkiem, że intencje są interpretowane jako szczere.Przeczytaj więcej: Australijskie prawo stanowi, że media nie mogą publikować kłamstw, a „czasopisma rozrywkowe” nie są tu wyjątkiem


Jeśli odbiorca oceni intencję jako prospołeczną – innymi słowy, podzieli się dokładnymi i cennymi informacjami, z których skorzystają osoby inne niż gadatliwe – wzrasta zaufanie i wzmacniają się relacje grupowe.

Jak wyjaśnił jeden z uczestników badania:

Zauważyłem już, że Źródło jest typem faceta, który mówi o ludziach tylko pozytywne rzeczy […] Dlatego myślę, że zaczynam mu ufać, bo nie stresuje tak bardzo ludzi.

Jeśli intencje plotkarskie postrzegane są jako egoistyczne, zaufanie odbiorcy do nich maleje i istnieje niewielka szansa, że ​​oboje zostaną przyjaciółmi.

Jeden z uczestników wyjaśnił:

Powiedzieli, że miało to zaszkodzić jej reputacji i wywołać dramat w miejscu pracy.

Podczas gdy inny powiedział:

Po wysłuchaniu, jak mówił o innej kelnerce, poczułem się bardzo nieswojo. Bałam się, że powie o mnie negatywne rzeczy, jeśli popełnię błąd.

I nie tylko bezczynne pogawędki

Nasze badanie potwierdza pogląd, że plotki to nie tylko czcza paplanina, ale cenna (i ryzykowna) waluta społeczna.

Często plotkujemy, nie zastanawiając się, dlaczego to robimy. Jednak z naszych ustaleń wynika, że ​​inni przywiązują dużą wagę do naszych motywacji do plotkowania.

Ponieważ nie mamy dużego wpływu na to, jak nasze intencje są interpretowane przez innych, niniejsze badanie stanowi aktualne przypomnienie, aby zastanowić się przed podzieleniem się plotkami.

READ  NASA podziela dźwięk innowacyjnego helikoptera lecącego w powietrzu nad Marsem