Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Podsumowanie DACH: Alliance kupuje biznes emerytalny Avivy w Polsce | Aktualności

Niemiecki Alians Ubezpieczycieli przejął od Aviva w Polsce działalność w zakresie zarządzania emeryturami i majątkiem, oprócz działalności w zakresie ubezpieczeń na życie.

Firma nabędzie 51% udziałów w Aviva Life oraz partnerstwo z Santander Bank w zakresie bankowości w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

Transakcja, która ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy pod warunkiem zatwierdzenia przez organy regulacyjne, jest wyceniana na 2,5 miliarda USD, przy cenie zakupu 2,7 miliarda USD i wypłacie dywidendy w wysokości 200 milionów USD.

Alliance przejął biznes Avivy w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), aby zwiększyć swój udział w rynku. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce spodziewa się podwojenia przychodów przy równoczesnym zbilansowaniu działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych, wypadkowych i na życie.

Przejmując JV, Sojusz zwiększy swoją ścieżkę dystrybucji.

Glas Peter Rohler, członek zarządu Aliansu i odpowiedzialny za ubezpieczenia w krajach niemieckojęzycznych i na Bliskim Wschodzie, powiedział: „Przejęcie biznesu Avivy ponownie rozważy rozwój w Polsce i będzie miało podobny wpływ na cały region Europy Środkowo-Wschodniej. „

Swiss Life obniża kursy wymiany

Swiss Life zdecydowało się obniżyć kurs wymiany stosowany do obliczania świadczeń emerytalnych dla produktów emerytalnych drugiego filaru od 1 stycznia 2022 r.

Ubezpieczyciel obniży kurs walutowy, biorąc pod uwagę niższe stopy procentowe i zwiększającą się długość życia.

Zmniejszy to współczynnik konwersji kobiet powyżej 64 roku życia w obowiązkowej kategorii emerytur pracowniczych, czyli pierwszy filar jest już ubezpieczony, a płaca minimalna wyniesie 21 510 CHF (19 374) rocznie, z 6,80% w 2021 r. 6,50% w 2022 roku i 6,20% od 2023 roku.

Oprócz emerytur z tytułu przymusowej pracy, tzw. Überobligatorium, kurs walutowy dla kobiet powyżej 64.roku życia spadnie z 5% w 2020 r. Do 4,76% w 2022 r. I 4,54% od 2023 r.

Dla mężczyzn w wieku poniżej 65 lat kurs obowiązkowej emerytury będzie wynosił od 6,80% w 2021 r. Do 6,50% w 2022 r. I 6,20% od 2023 r.

READ  Data, godzina i kanał telewizyjny do oglądania Ligi Narodów UEFA 2022-2023 na żywo lub na żywo w USA i Kanadzie

Wskaźnik konwersji dla mężczyzn powyżej 65 roku życia powyżej obowiązkowego progu spadnie z 4,95% w 2021 r. Do 4,71% w 2022 r. I 4,49% od 2023 r.

Swiss Life zamierza obniżyć kurs walutowy przewidziany w planie reformy systemu emerytalnego drugiego filaru w Szwajcarii do 6%.

Badanie Swisscando na temat badania gazów emerytalnych

Szwajcaria rozpoczęła badanie dotyczące emerytur w ramach przygotowań do 2021 r. Badania funduszy emerytalnych – Schweizer Pension Concession 2021. Ma na celu zebranie danych na temat wyników szwajcarskich funduszy emerytalnych w ciągu ostatniego roku. Fundusze emerytalne mogą uczestniczyć do 16 kwietnia.

Wcześniej znany jako SwissCondo Asset Management, SwissCondo FundsLeading prowadzi badanie w imieniu SwissCondo Worcharge i przy wsparciu Zurcher Continentalbank.

Obejmuje dane dotyczące wskaźnika finansowego Swisscondo Pension Casenstudy, aktywów w zarządzaniu, alokacji konfliktów aktywów i danych dotyczących wyników w Szwajcarii do 2020 r.

Wyniki ankiety zostaną opublikowane 9 czerwca, a wersja drukowana badania będzie dostępna od 10 czerwca.

Unijne systemy emerytalne CDU / CSU

Mittalstands & Wirtschoftsunion (MIT), związek zawodowy stowarzyszony z sojuszem CDU / CSU w Niemczech, opublikował studium statusu zawierające szereg środków proponujących zmiany w niemieckim systemie emerytalnym.

Stowarzyszenie wezwało do przekształcenia Ryster-Rende w emeryturę pomocniczą i poprawy atrakcyjności dotacji dla osób o niskich dochodach w korporacyjnych programach emerytalnych.

Na papierze wspiera również wprowadzenie standardowego produktu emerytalnego z niższymi gwarancjami.

Ponadto MIT domaga się zmiany wieku emerytalnego i rozważa możliwość przejścia na emeryturę 63-latka bez cięć emerytalnych.

Kliknij, aby przeczytać cyfrowe wydanie najnowszego numeru IPE Tutaj.