Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polsce grozi utrata zbiorów borówki

Polsce grozi utrata zbiorów borówki

Kwiaty zaczęły kwitnąć 4 tygodnie wcześniej niż zwykle

Wyjątkowo ciepła pogoda w Polsce w marcu i na początku kwietnia 2024 r. znacząco przyspieszyła wzrost roślinności. Jagodnik.pl podaje, że niektóre odmiany borówki zaczęły kwitnąć 4 tygodnie wcześniej niż zwykle. Takie okoliczności nie miały nigdy wcześniej miejsca w historii uprawy borówki w Polsce. Czy to oznacza wyjątkowo wczesny sezon na borówkę polską?

„To wyjątkowy przypadek w mojej 25-letniej praktyce w uprawie borówek! Nie pamiętam najwcześniejszego kwitnienia wczesnych odmian” – mówi Miroslav Karlińska, hodowca borówki z Toleka (Mazowsze). Na dowód tego przytacza dane historyczne ze swoich zapisów dotyczące początków kwitnienia kilku odmian borówki.

Jedną z najwcześniejszych odmian borówki jest „Patriot”. W normalnych latach zaczyna kwitnąć zwykle na początku maja, ale w tym roku – od 7 kwietnia. Odmiany borówki Earlyblue i Duke zwykle kwitną natychmiast po patriotyzmie. Według danych historycznych zebranych przez pana Mirosława, w normalnych latach miało to miejsce od 5 do 10 maja. W tym roku odmiana Early Blue zaczęła kwitnąć 8 kwietnia. Duke jeszcze nie zakwitł, ale zacznie kwitnąć za kilka dni.

Sytuację tę można przypisać anomalii spowodowanej reżimem temperaturowym w marcu i kwietniu. Nie przynosi to jednak korzyści ani roślinom, ani producentom. Im bardziej zaawansowana faza wzrostu rośliny, tym bardziej jest ona podatna na niskie temperatury. Tymczasem już pojawiają się prognozy możliwych przymrozków pod koniec kwietnia tego roku.

„Ten okres zbiorów wcześnie kwitnących borówek nie oznacza, że ​​rozpoczął się sezon żniw. Minęło już wiele lat, a owoce zaczęły dojrzewać o zwykłej porze. Dlatego nie byłbym optymistą co do wyjątkowych zbiorów borówek w naszych ogrodach – mówi Mirosław Karliński.

Źródło: east-fruit.com

Data wydania:

READ  Odsłonięcie otwartej sieci RAN: IS-Wireless Pioneers 5G Education w Polsce