Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska będzie miała 14,5 GW instalacji fotowoltaicznych do 2030 r

Oczekuje się, że do końca 2030 r. Polska będzie dysponować około 14,5 GW instalacji fotowoltaicznych.

Według Global Data, polskie środki stymulacyjne – takie jak mój projekt energetyczny – będą stanowić ponad 20 procent miksu mocy w kraju.

Mohit Prasad, kierownik projektu w Global Data, powiedział: „Łączna liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce – 3,9 gigawata na dzień 1 stycznia 2021 r. – jest trzykrotnie wyższa niż rok temu”.

Całkowita liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi 562 MW (1,2 proc. Mocy) i 31,7 GW (70 proc. Mocy). Do końca 2020 roku udział fotowoltaiki w miksie mocy wzrósł do 8,1 procent.

W Polsce przez dwa kolejne lata panowała sucha pogoda (2018 i 2019), po której nastąpiła zima 2019/2020 i bardzo sucha wiosna w 2020 roku. Rezultatem była dotkliwa susza, zła wiadomość dla kraju, który wytwarza większość energii elektrycznej w elektrowniach węglowych, z których niektóre wykorzystują wodę rzeczną do chłodzenia.

Mój plan dotyczący elektryczności polegał na zastąpieniu rządu skupieniem się na alternatywnych źródłach energii. Dotacja obejmuje do 50 proc. Kosztów instalacji przy budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 2 PW do 10 kW i do 5000 zł.


READ  bne IntelliNews - Polscy producenci pogrążają się w recesji w sierpniu, PMI spada do najniższego poziomu od 27 miesięcy