Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska i Pakistan liczą na podwojenie wolumenu handlu w ramach porozumienia GSP+

Polska i Pakistan liczą na podwojenie wolumenu handlu w ramach porozumienia GSP+

Ambasador Polski w Pakistanie Maciej Pisarski przemawia podczas wydarzenia. – X/IWMI_/plik

KARACHI: Polska i Pakistan dążą do rozszerzenia stosunków handlowych, koncentrując się na zwiększeniu eksportu i inwestycji, w ramach porozumienia GSP plus, które zapewnia bezcłowy dostęp pakistańskich towarów do polskiego rynku.

„Mając na uwadze ogrom potencjału, chcielibyśmy wykorzystać ten istniejący potencjał robiąc to, co robimy dzisiaj, czyli sprowadzając polskich przedsiębiorców do Pakistanu, przedstawiając ich potencjalnym partnerom pakistańskim i umożliwiając im poznanie Pakistanu pod kątem przyszłych partnerstw .” Oprócz pomocy w zdobyciu doświadczenia z pierwszej ręki” – powiedział w środę Ambasador RP Maciej Pisarski podczas spotkania z liderami biznesu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Karaczi (KCCI).

Polskie środowisko biznesowe jest bardzo pewne siebie i opracowało ciekawe oferty nie tylko na rynki tradycyjne, ale także po to, aby móc rozwijać się globalnie – powiedział poseł. „To właśnie robimy i jesteśmy bardzo wdzięczni Ministerstwu Klimatu za sponsorowanie tej podróży do Pakistanu. Właśnie tego rodzaju działania mogą i powinny podjąć Ambasada i Administracja Generalna, aby ożywić naszą współpracę.

Pisarski powiedział, że polska gospodarka z wielkością 1,4 biliona dolarów zajmuje obecnie 21. miejsce. To szósta co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej, charakteryzująca się ogromną dynamiką, innowacyjnym podejściem i ogromnym oporem. Od 1990 roku polska gospodarka urosła o 900 proc. Polski import i eksport wyniósł w tym roku około 700 miliardów dolarów.

Podkreślił potrzebę rozszerzenia handlu polsko-pakistańskiego. Całkowity wolumen wymiany handlowej pomiędzy Polską a Pakistanem sięgnął ponad 920 mln dolarów, z czego Pakistan wyeksportował towary o wartości 800 mln dolarów dzięki porozumieniu Ogólny System Preferencji Plus, który zapewnia bezcłowy dostęp pakistańskich towarów na polski rynek. Tymczasem polski eksport do Pakistanu w zeszłym roku wyniósł 128 mln dolarów.

Iftikhar Ahmed Sheikh, przewodniczący Izby Handlowo-Przemysłowej Kuwejtu, powiedział, że pomimo rosnących stosunków dyplomatycznych i przyjaznych potencjał handlowy pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. „Istnieje zatem pilna potrzeba rozszerzenia stosunków handlowych, inwestycyjnych, gospodarczych, kulturalnych i popularnych, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z partnerstwa między obydwoma krajami” – dodał.

READ  Polskie Allegro kupuje Czech Mall Group

Silne możliwości Pakistanu w zakresie produkcji tekstyliów obejmują produkcję przędzy, tkanie tkanin i produkcję odzieży. Przy dużym popycie na polskim rynku istnieją ogromne możliwości inwestycyjne dla polskich przedsiębiorstw w zakresie tworzenia zakładów produkcyjnych wyrobów włókienniczych lub nawiązywania partnerstw z istniejącymi producentami pakistańskimi, co przyniesie korzyści sektorowi biznesowemu i sile roboczej obu krajów.

Pakistan mógłby przyciągnąć polskie inwestycje także poprzez promowanie swoich specjalnych stref ekonomicznych i oferowanie zachęt w postaci zwolnień z podatków i ceł, a także uproszczonych procesów regulacyjnych. Polskie firmy mogą odkrywać możliwości w obszarach tekstyliów, rolnictwa i turystyki, prezentując jednocześnie inwestorom pakistańskim swój potencjał w obszarach maszyn, energii elektrycznej, metali żelaznych, samochodów, tworzyw sztucznych, wyrobów papierniczych, chemikaliów, przetworzonej żywności, kosmetyków i nasion oleistych, – powiedział prezes KCCI. Powiedział.

Szef Kuwejckiej Izby Handlowo-Przemysłowej zauważył, że pakistańscy eksporterzy stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z inspekcjami, w tym ograniczonymi zasobami technicznymi i opóźnieniami celnymi. „Aby rozwiązać te problemy, konieczne jest ustalenie priorytetów preferencji rynkowych, planowanie sesji uświadamiających dla rolników oraz zacieśnienie współpracy rządowej w zakresie problemów związanych z pestycydami i badań laboratoryjnych. Ponadto wyznaczenie zewnętrznego laboratorium do oceny towarów podczas wysyłki może zapewnić lepszą zgodność z przepisami .”

Szejk podkreślił, że zacieśnienie współpracy w dziedzinie edukacji i technologii może przynieść obu krajom ogromne korzyści. Inicjatywy takie jak programy wymiany akademickiej, wspólne projekty badawcze i internetowe platformy szkoleniowe mogą ułatwić wymianę wiedzy i wiedzy technicznej między Pakistanem a Polską. „Organizacja szeregu wydarzeń biznesowych, takich jak wystawy, targi i sesje networkingowe, może utorować drogę nowym możliwościom biznesowym. Wydarzenia te umożliwią pakistańskim i polskim przedsiębiorcom bezpośrednią interakcję, prezentację swoich produktów i usług oraz budowanie trwałych relacji biznesowych”.

Uważał, że stworzenie wspólnej platformy cyfrowej przez izby handlowe obu krajów mogłoby znacznie uprościć promocję handlu i inwestycji. Taka platforma może świadczyć kompleksowe usługi, w tym wywiad rynkowy, porady prawne i kojarzenie przedsiębiorstw, a także pomagać firmom w uzyskiwaniu informacji i kontakcie z najnowszymi trendami rynkowymi i aktualizacjami przepisów.

READ  Jak bardzo Australijczycy potrzebują wygodnej emerytury w obliczu kryzysu związanego z kosztami życia?