Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska inflacja spadła w czerwcu

(MENAFN – ING) Inflacja w Polsce spadła w czerwcu z 4,7% do 4,4% rok do roku według wstępnego odczytu, wobec konsensusu 4,6%. Głównym czynnikiem był spadek inflacji bazowej z 4,0 do 3,5% r/r. Jednak inflacja pozostanie wysoka.

Znaczący spadek inflacji bazowej zapewne przyjmie z zadowoleniem bank centralny, który będzie chciał czekać z podwyżką stóp procentowych, jednak naszym zdaniem jest to za wcześnie. W czerwcu 2020 r. inflacja bazowa wzrosła o 0,7% miesiąc do miesiąca, tworząc wysoki benchmark na czerwiec 2021 r.

Wysoka baza 2020 była wynikiem kilku czynników, w tym statystycznego uwzględnienia danych GUS (wiele miejsc jest nadal zamkniętych, więc nie można było uzyskać realnych cen), które mogły mieć przesadzoną dynamikę cen w niektórych kategoriach w 2020 roku, ponowne otwarcie Częściowo w gospodarce, w niektórych nagły skok cen, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, a w innych podwyżki kosztów wywozu śmieci.

Czynniki te nie powtórzyły się jednak w tej samej skali w tym roku, a inne czynniki prawdopodobnie wpłyną na wzrost cen bazowych w nadchodzących miesią- cach. Stłumiony popyt nie został jeszcze w pełni uwolniony, jak dotąd większość ożywienia w pierwszej połowie roku pochodziła z silnego przemysłu przemysłowego.

Jesienią powinny zacząć się pojawiać pieniądze z funduszu naprawczego, a od stycznia 2022 r. zarobki przed inwestycjami (dla osób o niskich i średnich dochodach) zmniejszą się zgodnie z reformą polskiego New Deal, co powinno utrzymać popyt konsumpcyjny na wysokim poziomie w nadchodzące kwartały.

Podaż będzie miała trudności z nadążaniem za rosnącym popytem. Ponadto firmy borykają się z presją kosztową z powodu wysokich cen surowców, niedoborów niektórych komponentów (takich jak układy scalone) oraz braków kadrowych. . Są w stanie przenieść wyższe koszty na ceny dóbr finalnych.

Spodziewamy się, że CPI osiągnie średnio 4,2% r/r w 2021 r. i 3,8% w 2022 r.

READ  Komisja: Niektóre kraje UE nie dotrzymają kwietniowego terminu planów naprawy

MENAFN30062021000222011065ID1102370686

Zastrzeżenie prawne: MENAFN dostarcza informacje „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w tym artykule, treści, obrazów, filmów, licencji ani za kompletność, legalność lub wiarygodność informacji zawartych w tym artykule. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub problemy z prawami autorskimi związane z tym artykułem, skontaktuj się z powyższym dostawcą.