Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska ma drugą co do wielkości emisję w UE pod względem wielkości gospodarki

Polska ma drugą co do wielkości emisję w UE pod względem wielkości gospodarki

Z nowego raportu wynika, że ​​Polska jest drugim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pod względem wielkości gospodarki. Jednak pod względem emisji na mieszkańca Polska zajmuje piąte miejsce w bloku.

Z raportu opublikowanego przez BNP Paribas Polska wynika, że ​​w 2022 r. Polska wyemitowała 715 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla – wskaźnika służącego do porównywania emisji różnych gazów cieplarnianych – na każdy milion euro produktu krajowego brutto stanowiącego miarę aktywności gospodarczej.

Liczba ta była 2,7 razy wyższa od średniej w UE (263 tony) i ubiegła jedynie Bułgarii (1059 ton). Na drugim końcu skali najniższe liczby odnotowały Szwecja (94 tony), Luksemburg (145 ton) i Malta (158 ton).

Pod względem liczby ludności Polska w 2022 r. wyemituje 11 ton ekwiwalentu CO2 na mieszkańca w porównaniu z 8,1 ton w całej UE.

Jedynymi krajami wyprzedzającymi Polskę są Irlandia (14,4 tony), Luksemburg (14,3 tony), Dania (13,5 tony) i Estonia (11,5 tony). Najniższą emisję na osobę odnotowano na Malcie (4,4 tony), Szwecji (4,7 tony) i Portugalii (5,8 tony).

Pod względem całkowitej emisji Polska zajmuje czwarte miejsce w UE z 406 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2022 r. Największym emitentem były Niemcy (789 mln ton), a następnie Francja (439 mln) i Włochy (429 mln).

Analitycy BNP Paribas zauważyli również, że podczas gdy inne kraje UE odnotowują spadek emisji, w Polsce od mniej więcej 10 lat utrzymuje się ona na stałym wysokim poziomie.

„Wysoka intensywność emisji dwutlenku węgla jest wynikiem połączenia szybkiego wzrostu gospodarczego i powolnej transformacji energetycznej naszego kraju” – napisali. „Polska energetyka w dalszym ciągu opiera się głównie na spalaniu węgla, co jest obecnie rzadkością w UE”.

W zeszłym roku Polska wyprodukowała około dwóch trzecich swojej energii elektrycznej z węgla, co stanowi najwyższy odsetek w historii Unii Europejskiej. W 2022 r. w badaniu finansowanym przez Unię Europejską Polska została uznana za najmniej zielony kraj w bloku.

W swoim raporcie BNP Paribas podkreślił potrzebę zwiększenia inwestycji w… [renewables] Właściwe wykorzystanie środków unijnych na transformację energetyczną będzie niezwykle istotne dla utrzymania konkurencyjności całej polskiej gospodarki.

READ  Kiedy Apple, Microsoft i SpaceX nakazano powrót do biur po Covid-19, udało im się zaradzić poważnym konsekwencjom.

W ubiegłym roku odnawialne źródła energii wygenerowały około 26% energii elektrycznej w Polsce, w porównaniu z około 9% w 2015 roku.

Analitycy banku dodali jednak, że emisje gospodarstw domowych w Polsce są niższe od średniej w UE, pomimo stosunkowo chłodnego klimatu w kraju i dominującego wykorzystania węgla do ogrzewania domów. Zwracają uwagę, że wynika to z „stosunkowo niskiej emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem pojazdów w gospodarstwach domowych”.


Notatki z Polski są zarządzane przez niewielki zespół redakcyjny i publikowane przez niezależną organizację non-profit utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Główny autor obrazu: Greenpeace Polska/Flickr (pod CCP-ND 2.0)