Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polski system szkolnictwa jest na skraju upadku

Polski system szkolnictwa jest na skraju upadku

31 sierpnia w całej Polsce zakończyły się letnie wakacje szkolne, a nowe dane ukazały fatalny stan krajowego systemu edukacji. W lipcu dyrektorzy szkół prywatnych i publicznych poszukiwali na oficjalnej stronie internetowej Kuratorium Oświaty około 26 000 nauczycieli. Oznacza to 30-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym i utrzymuje utrzymującą się od dawna negatywną tendencję.

Studenci demonstrują w Warszawie w obronie strajkujących nauczycieli

Minister edukacji Przemysław Czarnik i rząd bagatelizują znaczenie najnowszych danych. Twierdzą, że ma to związek ze zwykłymi zmianami personelu pomiędzy latami szkolnymi i że brakuje jedynie niewielkiej części z 700 000 nauczycieli w kraju.

O tym, że oficjalne dane są kłamliwe, od kilku lat świadczy inicjatywa nauczycieli „Dealerzy Wiedzy”, która stworzyła własną, długoterminową bazę danych. Jeden z jej założycieli, Robert Górniak, nauczyciel języka angielskiego i wicedyrektor prywatnej szkoły w Sosnowcu, w rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił mechanizm powstawania formalnych ogłoszeń o pracę. Gazety Wyborczej.

Na przykład reklamy umieszczone po automatycznej dacie wygaśnięcia w połowie lub na końcu miesiąca po prostu znikają. Dlatego pod koniec lipca liczbę tę zmniejszono o 6 tys., a na początku sierpnia dodano 4 tys. Nie jest jednak jasne, ile stanowisk zostało obsadzonych i w jakich przypadkach dyrektorzy szkół stracili nadzieję na znalezienie nauczycieli w krótkim czasie. Ale nawet te oficjalne liczby rosną z roku na rok o 30% – wyjaśnia Górniak.

Główną przyczyną trudności w rekrutacji jest niskie wynagrodzenie, jakie otrzymują nauczyciele. Lingwiści, psychologowie i informatycy mogą zarobić znacznie więcej w biznesie niż w szkole. Przykładowo, łączna pensja zasadnicza nowo przybyłych wynosi 3690 zł (około 800 euro). [$US863]), czyli poziom płacy minimalnej, który z biegiem czasu nieznacznie wzrasta do równowartości 1000 euro.

W dużych miastach, gdzie czynsze są porównywalne z Europą Zachodnią, problem jest szczególnie widoczny. „Około połowa ofert pracy pochodzi z Warszawy. Nie ma w tym nic dziwnego: [pay] „Zarobki nauczycieli są w każdym mieście takie same, natomiast koszty utrzymania i czynszu znacznie się różnią między dużym miastem Warszawą a wsią u podnóża Karpat” – mówi Górniak.

Ten sam problem istnieje w przedszkolach i przedszkolach, gdzie w samej Warszawie na kolejny rok szkolny brakuje ponad 500 nauczycieli. Władze miasta odpowiedziały na wypłatę dodatków edukacyjnych w wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej nauczycielom od 1 września. Jednak ta kwota 84 euro (380 złotych) to zaledwie kropla w morzu.

READ  Oglądanie akcji olimpijskich: dobrze być Bradem