Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polskie środowisko filmowe wznawia sprzeciw wobec egzekwowania tantiem internetowych

WARSZAWA: W liście otwartym do polskiego premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele polskiego środowiska filmowego sprzeciwili się wypowiedziom ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, którym zaprzeczył w dwóch wywiadach. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która wprowadza dla twórców filmowych tantiemy z Internetu.

„To prawda, że ​​cyfryzacja uchroniła ministra przed zniesławieniem ustawy. „Ta nowelizacja jest szczególnie oburzająca, ponieważ implementuje unijną dyrektywę dotyczącą praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, którą Polska zobowiązała się przyjąć do czerwca 2021 r.” – czytamy w liście otwartym.

Polskie Towarzystwo Filmowe uważa, że ​​„swoimi działaniami minister Szyszczyk nawołuje do łamania obowiązującego w Polsce prawa”, który „ciągle powtarza, że ​​motywacją jego działań jest obawa przed „wzrostem cen cyfrowych dóbr kultury” (. ..)” choć „w Europie i na świecie Analiza cen abonamentów za usługi streamingowe wyraźnie pokazuje, że w krajach, w których obowiązują lub niedawno wprowadzono prawnie gwarantowane tantiemy dla twórców, nie ma z tego powodu podwyżek cen abonamentów ”.

Także „minister Cieszyński milczy o tym, że w związku z ponad dwuletnim opóźnieniem we wdrażaniu tej dyrektywy, Polska będzie musiała zapłacić bardzo wysokie kary”.

14 czerwca 2023 r. m.in. polscy scenarzyści filmowi Gildia Scenarzystów Polskich i Koło Scenarzystów Stowarzyszenie Polskich Producentów FilmowychPodjęto skoordynowane wysiłki, aby wprowadzić tantiemy internetowe jako sprawiedliwy standard rekompensaty za twórczy wkład w dystrybucję filmów online.

Demonstrację poparli różni profesjonaliści filmowi, w tym reżyserzy i przedstawiciele Stowarzyszenie Polskich Producentów Filmowych oraz Związek Autorów i Producentów Dzieł Audiowizualnych (SFP ZAPA), którego celem było naleganie na wdrożenie dyrektywy dotyczącej opłat licencyjnych w Internecie i zwrócenie uwagi na toczącą się walkę o godziwą rekompensatę za kreatywny wkład w obrazy rozpowszechniane online.

Kliknij tutaj, aby przeczytać list Polskiego Towarzystwa Filmowego.