Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rosnące koszty rzucają cień, ale inwestycje postępują naprzód

Według niedawnego raportu Polskiej Izby Mleka, polski sektor mleczarski wykazuje odporność, gdy firmy pomimo wyzwań finansowych realizują plany inwestycyjne.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku branża mleczarska w Polsce odnotowała przychody netto na poziomie 38,3 mld zł (9,62 mld dolarów), co oznacza spadek o 10,1% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody z eksportu również spadły o 6,9%, osiągając 6,8 mld zł (1,71 mld dolarów).

Wzrost cen mleka dostarczanego do mleczarni o 2% wyniósł 11,6 mld zł (2,91 mld dolarów), przy utrzymującej się presji finansowej. Z kolei średnia cena skupu spadła o 8,3% do 2,07 zł (0,52 dolara) za litr – podała Izba Mleczna.

Tańsze mleko surowe okazało się kluczowym czynnikiem rentowności w segmencie przetwórstwa mleka, pozwalającym zrównoważyć rosnące koszty. Całkowite koszty operacyjne wyniosły 38,3 mld zł (9,62 mld USD), co oznacza spadek o 6,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Koszty energii wzrosły o 13,7%, koszty usług zewnętrznych, takich jak transport i logistyka, wzrosły o 7,2%, a wynagrodzenia o 7,9%.

Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska zauważyła, że ​​„kondycja finansowa polskiego przemysłu mleczarskiego pogorszyła się w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., ale poprawiła się w porównaniu z wynikami I półrocza 2023 r.”

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, polska branża mleczarska zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku zysk netto na poziomie 139,8 mln zł (35,11 mln dolarów), wobec straty w wysokości 1,653 mld zł (410 mln dolarów) w roku ubiegłym. Izba Mleczna podkreśliła, że ​​jedynie 49,5% firm mleczarskich osiągnęło zysk, w porównaniu z 79% w roku poprzednim.

Warto zauważyć, że trudności finansowe branży nie zniechęciły przedsiębiorstw mleczarskich do realizacji swoich planów inwestycyjnych. W tym samym okresie polskie przedsiębiorstwa mleczarskie zainwestowały 563,9 mln zł (141,6 mln dolarów), czyli prawie tyle samo, co w roku poprzednim.

READ  Wzrost PKB Polski spowolni do 1% w IV kwartale 2023 r

Jednak pomimo bieżących inwestycji perspektywy na najbliższą przyszłość pozostają ponure. Maliszewska obawia się, że w 2024 r. koszty produkcji będą nadal rosły, co obniży konkurencyjność polskich produktów mlecznych na rynkach zagranicznych.