Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Presja płacowa w Polsce pozostaje silna |  Stabilizuje

Presja płacowa w Polsce pozostaje silna | Stabilizuje

Jednocyfrowy wzrost wynagrodzeń w grudniu ubiegłego roku wynikał m.in. z przyspieszenia wypłaty części premii w górnictwie od grudnia do października.

Na powrót dwucyfrowej dynamiki płac w grudniu składa się kilka czynników. (Wyborcza) podwyżka płacy minimalnej w tym roku była wyższa niż na początku 2023 r. i wyniosła prawie 18% (do 4242 zł z 3600 zł), podczas gdy rok wcześniej podwyżka wyniosła 16%. Ponadto badanie przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski wykazało, że skłonność firm, zwłaszcza dużych, do podwyżki wynagrodzeń była bliska rekordowego poziomu. W przeciwieństwie do mniejszych firm, były one w stanie przenieść zwiększone koszty na konsumentów.

W nadchodzących miesiącach spodziewamy się, że płace utrzymają się na poziomie dwucyfrowym. Pomogą w tym także podwyżki w sektorze publicznym. Nawet przy oczekiwanym odbiciu inflacji w drugiej połowie br. oznacza to wysoką dynamikę płac realnych w tym roku. Wzrost wskaźnika świadczeń społecznych prawdopodobnie doprowadzi do ożywienia wydatków konsumpcyjnych, które naszym zdaniem są głównym źródłem wzrostu PKB w tym roku.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w styczniu o 0,2% r/r (zgodnie z konsensusem), po spadku o 0,1% r/r w grudniu. Najgorsza od miesięcy sytuacja w branży meblarskiej i wyrobów z drewna. Choć sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości uległa poprawie, może to jeszcze nie przełożyć się na wzrost popytu na meble. Problem pogłębia utrzymująca się słabość Niemiec, które są głównym rynkiem eksportowym dla tych branż. Pogarsza się także sytuacja branży odzieżowej, prawdopodobnie z powodu konkurencji ze strony Azji. Wkrótce mogą nastąpić tam znaczne redukcje zatrudnienia. Lepiej wygląda produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie realizowane są duże zamówienia kolejowe z kraju i zagranicy.

READ  Supermarkety obniżają ceny setek produktów