Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Szef NBP ma pozytywny destrukcyjny komunikat dla inflacji na nowy rok |  Artykuł

Szef NBP ma pozytywny destrukcyjny komunikat dla inflacji na nowy rok | Artykuł

bieżąca inflacja

Na konferencji prasowej w styczniu 2023 r. prezes PNB Głabiński pozytywnie ocenił głębszy niż oczekiwano spadek inflacji CPI w grudniu (16,6% r/r wobec 17,5% w listopadzie). Jednocześnie podkreślił, że bieżąca inflacja jest bardzo wysoka, do osiągnięcia celu inflacyjnego jest jeszcze daleko, a proces łagodzenia inflacji będzie stopniowy.

otoczenie zewnętrzne

Prezes Glapiński zwrócił uwagę na słabe otoczenie gospodarcze polskiej gospodarki, w tym techniczną stagnację w strefie euro. Głównym powodem jest wojna na Ukrainie. Wyraźnie widać pierwsze efekty zacieśnienia monetarnego głównych banków centralnych. Towarzyszy temu korzystna sytuacja na rynku pracy, pomimo niższych płac realnie. W Polsce tak jest od maja 2022 roku.

Oczekiwania inflacyjne w Polsce

Szef NBP podkreślił, że w ostatnim czasie ceny surowców na świecie spadają, choć nadal są kilkakrotnie wyższe niż trzy lata temu, przed epidemią i wojną na Ukrainie. Zwrócił też uwagę na wolniejszą dynamikę cen surowców rolnych i poprawę w globalnych łańcuchach dostaw. Spadek PPI wskazuje na spadek presji kosztowej. Zdaniem NBP inflacja nie będzie szybka i gwałtowna. Inflacja CPI wzrośnie w styczniu i lutym (choć trudno ocenić, czy przekroczy 20% r/r), a następnie spadnie do poziomów jednocyfrowych do końca 2023 r., być może nawet do 8% r/r w grudniu br. .

kurs zł

Prezes Głabiński zaznaczył, że kurs złotego jest stabilny i odporny na zaburzenia zewnętrzne, chociaż kursy NBP pozostają niezmienione w ostatnich miesiącach. Odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności byłoby pozytywne dla kursu złotego, choć szef NBP ocenił jego wpływ na PKB i inflację jako znikomy. Jego zdaniem pełne wykorzystanie tych środków unijnych przyspieszyłoby wzrost PKB Polski o 0,4 pkt proc. w pierwszym roku io 0,2 pkt proc. w kolejnych latach.

Polityka pieniężna

Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej poziom stóp procentowych NBP (6,75%) jest właściwy w obecnych warunkach. Prezes Głabiński ponownie wyraził nadzieję, że stopy procentowe mogą zostać obniżone jeszcze w tym roku, choć ta nadzieja jest mniejsza, ponieważ prognoza inflacji CPI na koniec 2023 r. jest wyższa (ok. 8% r/rw grudniu zamiast 6%). Zauważył, że aby tak się stało, niską inflację należy uznać za trwałą.

READ  Wiodący lokalny sklep spożywczy IGA oferuje Coles i Woolworths

wnioski

Naszym zdaniem wypowiedzi Prezesa NBP wskazują, że NBP nie będzie dążył do szybkiego obniżenia inflacji do ustawowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z odchyleniem +/- 1 pkt proc. Rzeczywistym celem inflacyjnym jest stopniowe obniżanie się inflacji bazowej CPI. W naszej ocenie, po wzroście inflacji w styczniu i lutym, procesowi deinflacji w kolejnych miesiącach towarzyszyć będzie utrzymujący się wysoki poziom inflacji bazowej, kilkakrotnie wyższy od celu inflacyjnego NBD. Nie pozwoli to NBP na obniżkę stóp procentowych w tym roku.