Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Zrównoważone wyróżnienia przyznane zespołowi Morley-Ellenbrook Line!

Zrównoważone wyróżnienia przyznane zespołowi Morley-Ellenbrook Line!

Metronet Projekt linii Morley Ellenbrook Został certyfikowany przez Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju Infrastruktury w zakresie projektowania zrównoważonego rozwoju infrastruktury.

Nagroda jest wyrazem uznania za doskonałość w zakresie zrównoważonego rozwoju pod względem wyników środowiskowych, społecznych i zarządzania.
Do osiągnięcia tego kamienia milowego przyczyniło się wiele inicjatyw, w tym innowacyjne rozwiązanie polegające na zastosowaniu modułowych osłon pływających nad nasypami budowlanymi w celu ograniczenia zużycia wody podczas prac projektowych. Rozwiązanie to wdrożono obecnie na czterech zaporach objętych projektem, co pozwoli zaoszczędzić ponad 6 milionów litrów wody w 2022 r.

Ponadto na terenie stacji Whiteman Park znajduje się obecnie pierwsza w Australii Zachodniej przemysłowa farma fotowoltaiczna, która zasila plac budowy poza siecią. We współpracy z lokalnym dostawcą zespół projektowy wdrożył farmę fotowoltaiczną wyposażoną w akumulator o mocy 45 kW, aby wyeliminować potrzebę stosowania standardowego generatora diesla.

Projekt jest pierwszym projektem dotyczącym infrastruktury kolejowej w Australii i Nowej Zelandii, który otrzymał ocenę IS w wersji 2.0/2.1, która potwierdza zaangażowanie w efektywność ekonomiczną, społeczną i środowiskową infrastruktury na wszystkich etapach planowania, projektowania, budowy i eksploatacji aktywów infrastrukturalnych . .

Inicjatywy podjęte w ramach projektu wspierają Strategię Zrównoważonego Rozwoju METRONET, aby zmaksymalizować pozytywne wyniki programu w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i gospodarki.

READ  Czego można się spodziewać po Sim-Racing w 2024 r. – GTPlanet