Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Badanie UM bada postawy seniorów wobec badań przesiewowych w kierunku nowotworu

Badanie UM bada postawy seniorów wobec badań przesiewowych w kierunku nowotworu

Większość osób powyżej 50. roku życia nie zgadza się ze stosowaniem średniej długości życia w wytycznych dotyczących badań przesiewowych w kierunku nowotworu


Przeczytaj pełny raport z badania: Poglądy osób starszych na temat wytycznych dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka

Raporty z poprzedniego Krajowego Badania na temat zdrowego starzenia się

Z nowego sondażu wynika, że ​​większość osób starszych nie zgadza się z pomysłem wykorzystania oczekiwanej długości życia w ramach wytycznych określających, którzy pacjenci powinni przejść badania przesiewowe w kierunku nowotworu, takie jak mammografia i kolonoskopia.

Ogółem, według nowych ustaleń Uniwersytetu Michigan, 62% osób w wieku od 50 do 80 lat stwierdziło, że krajowe wytyczne dotyczące zaprzestania badań przesiewowych w kierunku raka u poszczególnych pacjentów nie powinny opierać się na tym, jak długo dana osoba mogłaby przeżyć. Krajowe badanie na temat zdrowego starzenia się.

Jest to sprzeczne z tendencją panującą w takich wytycznych, które są opracowywane przez organizacje krajowe na podstawie dowodów medycznych. Wytyczne mają przede wszystkim pomóc podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną w podjęciu decyzji, kiedy należy zalecić pacjentowi różne badania, ale odgrywają również rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zakresu ubezpieczenia.

W wytycznych zaczęto brać pod uwagę oczekiwaną długość życia, ponieważ ryzyko związane z niektórymi badaniami przesiewowymi wzrasta wraz z wiekiem oraz ponieważ badania pokazują, że aby w pełni skorzystać z wczesnego wykrycia raka, trzeba żyć około 10 lat.

Jednak badanie wykazało, że nawet wśród osób starszych, które można określić jako „zrelaksowanych pod względem medycznym”, jeśli chodzi o podejmowanie działań mających na celu poprawę ich zdrowia, ponieważ wolą unikać interwencji medycznej, jeśli nie jest to konieczne, większość (57%) nie zgodziła się z tym pomysłem. Wykorzystanie oczekiwanej długości życia w wytycznych dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka.

Tymczasem 70% wszystkich ankietowanych osób starszych nie uważa, że ​​poddawanie się badaniom przesiewowym w kierunku nowotworu w przypadku niektórych starszych osób jest problemem, nawet jeśli nie zalecają tego wytyczne.

READ  Zbadaj, w jaki sposób gluony pomagają protonom uzyskać spin

Zespół badawczy zapytał także konkretnie o maksymalną oczekiwaną długość życia wynoszącą 10 lat, co jest już częścią niektórych wytycznych. Ogółem 55% ankietowanych stwierdziło, że to prawda, ale 27% stwierdziło, że było to zbyt krótkie.

Badanie przeprowadzono w Instytucie Polityki i Innowacji w Ochronie Zdrowia UM przy wsparciu AARP i Michigan Medicine, akademickiego centrum medycznego Uniwersytetu Michigan.

„Dostosowanie decyzji dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka do stanu zdrowia każdego pacjenta, zamiast stosowania jednego podejścia pasującego do wszystkich, może przynieść korzyści bardzo zdrowym i mniej zdrowym pacjentom na różne sposoby” – stwierdził. Briana Zikmunda Fisherabadaczka podejmująca decyzje w opiece zdrowotnej i profesor Szkoły Zdrowia Publicznego UM, która pracowała nad badaniem.

W rezultacie, jak mówi, „wiele wytycznych zaleca uwzględnienie oczekiwanej długości życia pacjenta”.

„Ale jeśli chodzi o dyskusję między podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną a indywidualnym pacjentem, personalizacja decyzji o badaniach przesiewowych w kierunku raka zasadniczo oznacza rozmowę o tym, jak długo dana osoba będzie żyć” – dodał. „Czasami oznacza to również decyzję, że niepoddanie się badaniom przesiewowym jest w rzeczywistości najzdrowszym podejściem”.

Zikmund Fisher współkieruje Centrum Bioetyki i Nauk Społecznych w Medycynie UM oraz jest redaktorem naczelnym czasopism Medical Decision Making i MDM Policy & Practice.

Nowe odkrycia mają szczególny moment ze względu na sprawę przed sądem federalnym, która może prowadzić do… Koniec ubezpieczenia wymaganego w przypadku badań przesiewowych w kierunku raka oraz inną opiekę profilaktyczną w oparciu o wytyczne krajowe.

„Obecnie plany ubezpieczeniowe muszą pokrywać koszty badań przesiewowych w kierunku raka dla osób z grup objętych wytycznymi określonymi przez amerykańską grupę zadaniową ds. usług prewencyjnych” – stwierdził dyrektor sondażu. Jeffreya Colgrenaprofesor nadzwyczajny chorób wewnętrznych na Uniwersytecie Medycznym Michigan oraz lekarz i badacz w VA Ann Arbor Healthcare System.

READ  Eksperci ujawniają, dlaczego większość inicjatyw opartych na danych nie wpływa na kryzys zdrowia publicznego związany z COVID-19

„W zależności od ostatecznego orzeczenia sądów, w przypadku niektórych seniorów może wygasnąć ubezpieczenie niektórych badań przesiewowych w kierunku raka, ponieważ firmy ubezpieczeniowe będą mogły ustalać własne standardy ubezpieczenia i nie będą musiały przestrzegać wytycznych”.

Więcej wyników ankiety

Ankieta pozwoliła uczestnikom ocenić, czy w pewnym stopniu nie zgadzają się, czy też zdecydowanie nie zgadzają się z koncepcją zbadania wytycznych w oparciu o średnią długość życia. Ogółem zdecydowanie sprzeciwiło się temu 26%. Poważne różnice zdań występowały częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn (30% w porównaniu z 21%), a kobiety częściej niż mężczyźni nie zgadzały się ze stosowaniem oczekiwanej długości życia w wytycznych dotyczących zarówno kontynuowania badań przesiewowych (62% w porównaniu z 50%), jak i zaprzestanie badań przesiewowych (66%). wobec 57%).

Silny sprzeciw co do stosowania oczekiwanej długości życia w wytycznych dotyczących zaprzestania badań przesiewowych był również większy wśród respondentów rasy czarnej niż wśród respondentów rasy białej lub Latynosów (37% w porównaniu z 24% w porównaniu z 28%).

Sondaż pokazuje również, że 74% respondentów rasy białej nie uważa, że ​​byłoby problemem, gdyby osoby starsze poddawano badaniom przesiewowym w kierunku raka zgodnie z obowiązującymi ich wytycznymi, w porównaniu z 61% respondentów rasy czarnej i Latynosów. Zikmund-Fisher twierdzi, że biali Amerykanie niebędący Latynosami mają zazwyczaj największy dostęp do badań przesiewowych w kierunku raka.

Do grupy uczestników badania „medycznych środków łagodzących” zaliczały się osoby, które odpowiedziały, że mają tendencję do czekania i sprawdzenia, czy konieczne jest podjęcie działań w sytuacjach związanych z ich zdrowiem, w których potrzeba działania jest niejasna, oraz że skłaniają się raczej ku „rób” tylko co jest konieczne w decyzjach zdrowotnych.

Chociaż 57% tej grupy nie zgodziło się ze stosowaniem oczekiwanej długości życia w wytycznych dotyczących badań przesiewowych w kierunku nowotworu, była ona znacznie niższa niż 73% osób określanych jako „maksymalizujące z medycznego punktu widzenia”, ale nie różniła się statystycznie od 62% osób, których odpowiedzi były gdzieś pośrodku. .

READ  Ospa małp: czas się martwić lub zignorować?

Raport z badania opiera się na wynikach reprezentatywnego w całym kraju badania przeprowadzonego przez NORC na Uniwersytecie w Chicago dla IHPI i przeprowadzonego online i telefonicznie w styczniu 2023 r. wśród 2563 dorosłych w wieku od 50 do 80 lat. Próbę następnie zważono, aby odzwierciedlić populację USA.

/Wydanie ogólne. Ten materiał od oryginalnej organizacji/autora(ów) może mieć charakter chronologiczny i został zredagowany pod kątem przejrzystości, stylu i długości. Mirage.News nie zajmuje stanowisk korporacyjnych ani stron, a wszystkie opinie, stanowiska i wnioski wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami autorów. Zobacz całość tutaj.