Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

CPK ujawnia ogromny plan inwestycyjny zakładający zakup ponad 100 pociągów dużych prędkości

CPK ujawnia ogromny plan inwestycyjny zakładający zakup ponad 100 pociągów dużych prędkości

Warszawa, Polska (Wiadomości Transportu Miejskiego): Dokonując pionierskiego posunięcia, polski rząd dał zielone światło decyzji CPK dotyczącej kolei dużych prędkości, sygnalizując znaczący krok naprzód w realizacji ambicji kraju w zakresie kolei dużych prędkości. Kolej CPK pozyska ponad 100 elektrycznych zespołów trakcyjnych, co zmieni krajobraz ruchu kolejowego w Polsce.

Skok w stronę kolei dużych prędkości

Istotą tej decyzji było utworzenie spółki zależnej CPK, której zadaniem będzie zakup i zarządzanie niezbędnym taborem dla przyszłych linii KDP. Linie te stanowią kluczowe elementy szerzej zakrojonych inwestycji kolejowych CPK, skupiających się na wzmocnieniu sieci kolejowych, skróceniu czasu podróży i zwiększeniu ogólnego udziału transportu kolejowego.

Zaawansowane funkcje

Nowo zatwierdzone pociągi dużych prędkości są zaprojektowane do jazdy z prędkością do 250 km/h. Będzie wyposażony w systemy podwójnego zasilania, zapewniające możliwość dostosowania do różnych środowisk kolejowych. Godne uwagi funkcje obejmują zaawansowany system informacji pasażerskiej, integrację danych lotniskowych oraz nacisk na efektywność energetyczną i optymalny komfort pasażerów.

„Bez nowoczesnych pociągów nie może funkcjonować nawet najlepsza infrastruktura kolejowa. Dlatego też zakupy taboru dla linii CPK muszą odbywać się w sposób przemyślany i kompleksowy. Jesteśmy przekonani, że polskie firmy będą uczestniczyć w produkcji kolei” – powiedział wiceminister Finansów i Polityki Regionalnej Marcin Horawa, Komisarz Stanowy CPK, stwierdził, że pociągi i ten zakup również powinny pobudzić naszą gospodarkę.

Spełniaj rygorystyczne standardy

Bezpieczeństwo i jakość są na pierwszym miejscu w tej inicjatywie. Tabor kolejowy ma obowiązek spełniać techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI). Kluczowe wymagania techniczne i jakościowe obejmują dostępność dla osób niepełnosprawnych, efektywność energetyczną, zgodność z przepisami bezpieczeństwa oraz zgodność z najnowszymi normami interoperacyjności Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS).

Pobudzanie gospodarki

W wypowiedzi Marcina Horawy, wiceministra finansów i polityki regionalnej, rząd podkreślił znaczenie włączania polskich firm w proces industrializacji. Krok ten nie ogranicza się jedynie do rozwoju infrastruktury kolejowej; Jest to strategiczny impuls dla gospodarki narodowej.

READ  Prowadzenie badań pod prąd w celu znalezienia długoterminowych zwycięzców średniej i małej kapitalizacji w Wielkiej Brytanii

Koncepcja puli taboru

Godnym uwagi aspektem tej decyzji jest wprowadzenie kompleksu kolejowego – modelu, który sprawdził się na rynkach kolejowych Europy Zachodniej. W systemie tym spółka, w tym przypadku CPK, tworzy zestaw pociągów, które można wynajmować różnym operatorom kolejowym. Takie podejście optymalizuje wydatki inwestycyjne operatorów i promuje zrównoważony rozwój.

„Wdrożenie komponentu kolejowego w ramach programu CPK wygeneruje popyt na nowoczesny tabor, niedostępny obecnie na polskim rynku. CPK to pierwszy projekt, który kompleksowo podchodzi do transportu kolejowego, stwarzając operatorom kolejowym możliwości zaoszczędzenia kapitału wydatki i osiągnąć wzrost.” „Jednocześnie. Uważamy, że podobnie jak w przypadku podejścia do liberalizacji rynku kolejowego, warto skorzystać z międzynarodowych doświadczeń i know-how. Koncepcja zespołu taboru to atrakcyjna opcja, która pozwala operatorom wynajmować nowoczesny tabor przystosowany do CPK Executive: „Infrastruktura CPK”.

Krajobraz finansowy

Aby urzeczywistnić tę wizję, notowana na giełdzie spółka kapitałowa CPK jest otwarta na przyciąganie inwestorów mniejszościowych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Oczekuje się, że finansowanie będzie pochodzić z różnych źródeł, w tym z banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Szacowane inwestycje

Szacunkowe wydatki inwestycyjne na nowe pojazdy kolejowe w latach 2024-2030 wynoszą znaczną kwotę 8,7 mld zł. W perspektywie do 2035 roku kwota ta może wynosić od 16 do 20 miliardów złotych. Inwestycje te mogą wnieść znaczny kapitał do polskiej gospodarki, z korzyścią dla producentów taboru kolejowego i poddostawców systemów.

„efekt CPK”

Sformułowany przez analityków efekt CPK przewiduje dynamiczny wzrost liczby pasażerów kolei po uruchomieniu w Polsce pierwszych połączeń KDP. Prognozy wskazują, że do 2050 roku liczba pasażerów pociągów dalekobieżnych w Polsce podwoi się, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na nowoczesny tabor.

Wniosek

Gdy Polska wkracza w nową erę podróży koleją, decyzja CPK Railway jest świadectwem zaangażowania kraju w najnowocześniejsze technologie, wzrost gospodarczy i zrównoważoną przyszłość. Dzięki kompleksowemu podejściu do transportu kolejowego inicjatywa ta ma na celu przedefiniowanie krajobrazu transportowego Polski na nadchodzące lata.

READ  Kayak ujawnia najtańszy miesiąc na latanie w 2023 roku i więcej