Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Duży pierścień „R”

1. Wszystkie informacje wyświetlane w Porsche Newsroom, w tym między innymi tekst, obrazy, dokumenty audio i wideo, podlegają prawu autorskiemu lub innym przepisom dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku dziennikarzy jako źródło ich relacji medialnych i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, w szczególności do celów reklamowych. Tekst, obrazy, dane audio lub wideo nie mogą być przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim.

2. Wszystkie loga i znaki towarowe wymienione w Porsche Newsroom są znakami towarowymi Dr. inż. hc F. Porsche AG (dalej: Porsche AG), o ile nie zaznaczono inaczej.

3. Cała zawartość Porsche Newsroom została dokładnie zbadana i opracowana. Informacje mogą jednak zawierać błędy lub nieścisłości. Porsche AG nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które można osiągnąć dzięki wykorzystaniu informacji, w szczególności za ich dokładność, aktualność i kompletność.

4. O ile Porsche Newsroom dostarcza informacje dotyczące pojazdów, dane dotyczą rynku niemieckiego. Dane dotyczące wyposażenia standardowego, przepisów prawnych, podatków i konsekwencji obowiązują wyłącznie w Niemczech.

5. W odniesieniu do korzystania z Porsche Newsroom nie można wykluczyć błędów technicznych, takich jak opóźnienia w przekazywaniu wiadomości. Firma Porsche AG nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

6. W zakresie, w jakim Porsche Newsroom udostępnia łącza do witryn internetowych osób trzecich, Porsche AG nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn, do których prowadzą łącza. Korzystając z linków, użytkownik pozostawia produkty informacyjne Porsche AG.

7. Wyrażając zgodę na niniejsze prawa użytkowania, użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od niewłaściwego korzystania z newsroomu Porsche.

8. W przypadku niewłaściwego użytkowania Porsche AG zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Porsche Newsroom.

9. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.