Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Egipt podpisuje porozumienie o utworzeniu polskiej strefy przemysłowej w Ajn Suchnau

We wtorek egipski minister handlu i przemysłu Nevin Gamea nadzorował podpisanie umowy ramowej pomiędzy Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego a jej polskim odpowiednikiem w Katowicach o utworzeniu polskiej strefy przemysłowej w Ajn Suchna w Egipcie.

Umowa została podpisana przez prezesa SCZone Yahya Zaki i prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka, w obecności wiceministra spraw zagranicznych RP Pawła Jabińskiego, ministra stanu ds. rozwoju gospodarczego Grzegorza Pichovaca oraz ambasadora RP w Kairze Michajsa Shabandy. Wiceprezes SCZone Mehmet Shaaban około 50 polskich urzędników i biznesmenów.

Polska Strefa Ekonomiczna w Ain Sukhna ma powierzchnię od 400 do 1 000 000 metrów kwadratowych skierowaną do przemysłu spożywczego, elektronicznego i części samochodowych w Ain Sukhna.

Zaki powiedział, że urząd w pełni wspiera inwestorów i deweloperów w regionie i działa na rzecz wypełniania swoich zobowiązań, ułatwiania wszelkich trudności i zapewniania wszelkich możliwości zadowolenia inwestorów oraz zapewnienia atrakcyjnego środowiska pracy dla inwestycji.

Powiedział, że znalazło to odzwierciedlenie w wydaniu niektórych poprawek do przepisów wykonawczych organu oraz wydaniu zasad importu i eksportu oraz przewodnika celnego.

Po ceremonii podpisania, Zaki przedstawił prezentację na temat regionu, dostępnych w nim możliwości inwestycyjnych, atutów regionów północnych i południowych, infrastruktury, a także portów afiliowanych, które ułatwiłyby globalny ruch handlowy przechodzący przez Suez. Kanał.

READ  FBI i Polska rozpoczęły śledztwo w sprawie samolotu białoruskiego, powiedział szef litewskiej policji