Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju spodziewa się w Polsce umiarkowanego wzrostu w 2023 roku

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju spodziewa się w Polsce umiarkowanego wzrostu w 2023 roku

  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oczekuje, że w tym roku wzrost PKB Polski wyniesie skromne 0,6 proc.

  • Oczekuje się, że w 2024 r. wzrost gospodarczy wyniesie 2,7 proc

  • Utrzymująca się wysoka stopa inflacji i powolny wzrost w gospodarkach rozwiniętych wpływają na wzrost gospodarczy i oczekiwania

Z najnowszego raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wynika, że ​​polska gospodarka wzrośnie w tym roku o skromne 0,6 proc. Oczekuje się, że wzrost PKB odbije w 2024 r. do 2,7 proc., co stanowi niewielką rewizję w dół w stosunku do prognozy z maja 2023 r. wynoszącej 3 proc.

Najnowsze prognozy odzwierciedlają gwałtowny spadek aktywności gospodarczej w Polsce, która w pierwszej połowie 2023 r. skurczyła się o 0,8 proc. Oczekuje się, że druga połowa 2023 r. będzie silniejsza, wraz z poprawą płac realnych i zaufania konsumentów wraz ze spadkiem inflacji i inwestycji publicznych. Ulec poprawie.

O ile aktywność gospodarcza w 2022 r. utrzymywała się na wysokim poziomie, to utrzymująca się wysoka inflacja, która na poziomie 10,3 proc. należała do najwyższych w Unii Europejskiej, doprowadziła do zacieśnienia budżetów gospodarstw domowych i ograniczenia inwestycji przedsiębiorstw.

Większa niż oczekiwano obniżka głównej stopy procentowej przez Narodowy Bank Polski o 0,75 punktu procentowego do 6 procent na początku września prawdopodobnie przyniesie pewną ulgę zadłużonym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, choć oczekuje się, że spadek inflacji wolniej, co odzwierciedla także… Spadek wartości złotego wobec euro.

Z drugiej strony słaby światowy popyt na wyroby przemysłowe utrudnia rozwój gospodarek rozwiniętych, z którymi Polska jest ściśle zintegrowana poprzez powiązania handlowe. To z kolei odbiło się na jego eksporcie.

Jednak kilka czynników równoważy te negatywne tendencje.

Choć płace nominalne w Polsce szybko rosły w obliczu wysokiej inflacji, wzrost ten został zrównoważony wzrostem wydajności pracy, zwiększając jej konkurencyjność w porównaniu z rozwiniętymi odpowiednikami z Europy i rynków wschodzących. W czerwcu 2023 r. dynamika płac realnych w całej gospodarce po raz pierwszy od końca 2021 r. okazała się dodatnia.

Jednocześnie, podobnie jak inni wschodzący rywale z Europy, Polska odnotowała spadek zużycia gazu zimą 2022–2023, po spadku dostaw gazu z Rosji i znacznym wzroście cen energii.

Większość korekt wynikała z przeniesienia produkcji z branż gazochłonnych do branż mniej emisyjnych, takich jak sprzęt elektryczny, produkcja samochodów i farmaceutyka. Produkcja metali podstawowych spadła o 18 proc. rok do roku, natomiast produkcja sprzętu elektrycznego wzrosła o 21 proc. rok do roku.

W połączeniu z niedawną stabilizacją cen energii spowodowało to pewne odciążenie rachunku bieżącego, który w pierwszej połowie 2023 r. przekształcił się w nadwyżkę.READ  Oto wznowiony rozkład lotów międzynarodowych Qantas od grudnia 2021 r.