Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Jak polski sektor IT przełamał trend spowolnienia gospodarczego

Stowarzyszenie Rozwoju Oprogramowania w Polsce, (Soda) Urodziły się raport Uwzględnia to sprzedaż, zasoby ludzkie, różne czynniki biznesowe i ekonomię w celu oceny pełnego wpływu koronawirusa na branżę IT. Badanie zostało przeprowadzone w 74 polskich firmach technologicznych. Według raportu SoDA, jeśli chodzi o branżę IT, sytuacja polskich firm programistycznych jest optymistyczna i określana jako stabilna. Dotyczy to Wiele aspektów związanych z biznesem Przepływy pieniężne, wyniki i działalność operacyjna. Działające w Polsce firmy technologiczne szybko dostosowywały się do zmieniających się realiów gospodarczych. Przegląd SoDA wykazał, że wiele firm jest stabilnych pod wieloma względami, takimi jak przepływy pieniężne, wyniki i działalność operacyjna. Raport wskazuje również, że firmy technologiczne działające w Polsce szybko dostosowały się do zmieniających się realiów gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa. W raporcie Konrad Weiske, prezes SpyroSoft, wiceprezes SoDA stwierdził: „Epidemia i wynikający z niej kryzys gospodarczy działały jak szkło powiększające. W centrum uwagi podkreślono znaczenie i trudności, z jakimi boryka się branża IT w Polsce. Wyraźnie widać, że gospodarki oparte na wiedzy są obecnie najlepsze. Branża IT jest w tym kontekście szczególnie ważna. Z powodzeniem radzi sobie z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, jak pokazuje raport. ” Jeśli chodzi o rodzaj zakłóceń, które miały miejsce i nowe możliwości, które się pojawiły, nastąpił spadek liczby wizyt na najniższym szczeblu, a także wzrost zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów. Raport stwierdza, że ​​jest to względnie pozytywna zmiana i zauważa, że ​​epidemia w większości przypadków nie zmniejszyła wynagrodzeń obecnych pracowników. Większość firm, które wzięły udział w badaniu SoDA, odnotowało wzrost zatrudnienia nawet w przełomowym II kwartale 2020 r. Średni wzrost zatrudnienia w tym okresie wyniósł 5 proc. Jednak nie każdy sektor działa dobrze. Najbardziej dynamiczne zmiany zachodzą w działach sprzedaży i rozwoju najbardziej dotkniętych epidemią. Kilka producentów oprogramowania zaprzestało współpracy z branżami, takimi jak podróże, hotelarstwo i przemysł ciężki. Z kolei kryzys COVID-19 przyspieszył ekspansję handlu elektronicznego. Z raportu jasno wynika również, że w najbliższych miesiącach nastąpi ogólny wzrost sprzedaży detalicznej niezależnie od regionu.
READ  Eksperci ostrzegają, że do września ceny domów w Australii spadną o 20%.