Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Kraje UE zobowiązują się do posiadania 25% rolnictwa ekologicznego do 2030 r.

Europejscy ministrowie rolnictwa z 27 państw członkowskich UE jednogłośnie zobowiązali się do przeznaczenia 25% masy rolnej na produkcję ekologiczną do 2030 r. Ministrowie złożyli to zobowiązanie na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE w poniedziałek. W Brukseli pierwsze po 27 krajach Unii Europejskiej zgodziły się zreformować Wspólną Politykę Rolną (WPR), która przywiązuje większą wagę do zrównoważonego rolnictwa. Według komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego to nowe zobowiązanie jest prawdziwym Zielonym Paktem.

Zgodnie z 27 uzgodnionymi konkluzjami, europejscy ministrowie rolnictwa podkreślili potencjał produkcji ekologicznej w gospodarce wiejskiej oraz korzyści, jakie przynosi ona gospodarce i jest źródłem tworzenia miejsc pracy. Z zadowoleniem przyjęli również propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą promowania zrównoważonej produkcji i osiągnięcia tego celu, określonego w ramach strategii „od gospodarstwa do stołu” Europejskiej Zielonej Umowy.

Rada stwierdziła również, że każde państwo członkowskie musi przyczynić się do osiągnięcia tego wspólnego celu. Jak zauważył Wojciechowski, niektóre państwa członkowskie mają już dobrze rozwinięty sektor ekologiczny, podczas gdy inne będą musiały go eksploatować, dlatego Bruksela zaleca opracowanie planu działania.

Komisarz polski stwierdził: „Mamy zamiar osiągnąć te cele. To pozytywny znak. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest jednym z priorytetów Brukseli i jedną z najważniejszych części Wspólnej Polityki Rolnej i zielonej architektury”.

Hiszpania była jednym z krajów, które skorzystały z możliwości potwierdzenia konkretnego planu rolnictwa ekologicznego. Minister rolnictwa Luis Planas potwierdził, że rząd określi konkretną mapę drogową dla produkcji ekologicznej, która obejmie działania promujące uprawę i konsumpcję tego rodzaju żywności.

Znalezienie wspólnej płaszczyzny ze Stanami Zjednoczonymi
Spotkanie ministrów rolnictwa obejmowało wideokonferencję z amerykańskim sekretarzem rolnictwa Tomem Vilsackiem, która była okazją do znalezienia wspólnej płaszczyzny dla zrównoważonej produkcji rolnej ze Stanami Zjednoczonymi.

„Jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem europejskich standardów. UE jest bardzo zainteresowana tym, aby handel odbywał się bez dysfunkcji i dąży do ochrony eksportu” – powiedział Wojciechowski.

READ  Ponad 200 samolotów Airbus A321neo i Boeing 737 MAX: wzrost w jednym korytarzu w United

Źródło: europapress.es