Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski zmniejszyła się w lutym, ale wolumen obrotów handlowych nieznacznie wzrósł  Artykuły

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski zmniejszyła się w lutym, ale wolumen obrotów handlowych nieznacznie wzrósł Artykuły

W lutym Polska odnotowała nadwyżkę na zewnętrznym rachunku bieżącym w wysokości 0,5 mld euro, choć była ona zauważalnie niższa od wzrostu do 1,7 mld euro w styczniu 2024 r. i 1,3 mld euro w lutym ub. roku. Wynik był niższy od oczekiwań (nadwyżka 1,4 mld euro, nasza prognoza 0,8 mld euro). W ujęciu narastającym w ciągu ostatnich 12 miesięcy szacujemy, że saldo obrotów bieżących nieznacznie się pogorszyło do +1,4% PKB w lutym z +1,5% PKB w poprzednim miesiącu. Rok temu deficyt PKB po lutym wyniósł 1,4% w ujęciu kroczącym przez 12 miesięcy.

Bilans handlowy zakończył luty nadwyżką w wysokości 0,3 miliarda euro, w porównaniu z 1,3 miliarda euro w styczniu. Z naszych szacunków wynika, że ​​12-miesięczna nadwyżka towarów utrzymała się na poziomie 0,8% PKB. Eksport denominowany w euro wzrósł w lutym o 0,4% rok do roku, po -4,5% w styczniu, a import wzrósł o 0,9% rok do roku, po -5,3% w poprzednim miesiącu. Dynamika handlu wyrażona w złotych pozostała jednak istotnie ujemna ze względu na znaczny wzrost kursu złotego względem euro o 8,8% rok do roku.

Silnie dodatnie saldo usług (3,3 mld euro w lutym po 3,6 mld euro w poprzednim miesiącu) przewyższyło deficyt sald dochodów pierwotnych (2,6 mld euro) i dochodów wtórnych (0,5 mld euro).

W handlu towarowym Polska – jako importer netto surowców energetycznych – w dalszym ciągu korzystała z normalizacji cen na rynkach światowych w ciągu ostatniego roku i na początku tego roku. Szacujemy, że łączne wydatki Polski na import energii w lutym br. były o około 30% niższe niż rok wcześniej. Poprawa dynamiki eksportu r/r wynika ze stopniowego ożywienia w niemieckim przemyśle, co widać zarówno po trudnych danych o przetwórstwie przemysłowym, jak i słabych wskaźnikach ekonomicznych (wskaźnik menedżerów zakupów ZEW). To dobra wiadomość dla eksporterów, choć ich ekspansję będzie hamował znaczny wzrost wartości złotego wobec euro. Tymczasem poprawa dynamiki importu wskazuje na ożywienie popytu krajowego na początku 2024 roku.

READ  Nowe plany Subaru WRX STI anulowane, ale mogą wrócić z energią elektryczną

Komunikat Narodowego Banku Polskiego, w którym omówiono zmiany wyrażone w złotówkach, wskazuje na znaczne spadki w większości kategorii, ale wzrost eksportu lekkich samochodów ciężarowych, samochodów osobowych (nowych i używanych), silników oraz innych środków transportu, zwłaszcza pojazdów szynowych. Po stronie importu odnotowano znaczne spadki, szczególnie w zakresie dostaw żywności, choć wolumen był najniższy od roku. Wzrósł import sprzętu transportowego, zwłaszcza samochodów, części samochodowych i towarów konsumpcyjnych, napędzany zwiększonym popytem na dobra trwałego użytku.

Naszym zdaniem dzisiejsze dane są neutralne dla złotego, co potwierdza silną pozycję zewnętrzną polskiej gospodarki. Niebezpieczeństwem w nadchodzących miesiącach jest jednak ożywienie cen paliw na światowych rynkach w marcu i wzrost wydatków na sprzęt wojskowy. Złotego wspiera relatywnie jastrzębia retoryka polityki pieniężnej oraz oczekiwania na znaczny napływ odblokowanych środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy i tradycyjnego wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Narodowy Bank Grecji odnotował dotychczas stosunkowo niskie wypłaty środków unijnych na rzecz beneficjentów rachunku bieżącego (0,3 mld euro w lutym).