Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska gospodarka może rozwijać się w 2024 roku o ponad 3%, twierdzi szef agencji – The First News

Polska gospodarka może rozwijać się w 2024 roku o ponad 3%, twierdzi szef agencji – The First News

„Wierzę, że wzrost gospodarczy Polski w 2024 roku pozytywnie zaskoczy i może znacznie przekroczyć 3 proc.” – napisał Borys na platformie X.
Rafał Guz/PAP

Wzrost gospodarczy Polski w 2024 roku zaskoczy pozytywnie i może znacznie przekroczyć 3 proc. – powiedział prezes PFR Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

„Wierzę, że wzrost gospodarczy Polski w 2024 roku pozytywnie zaskoczy i może znacznie przekroczyć 3 proc.” – napisał Borys na platformie X.

„Scenariusz miękkiego lądowania realizuje się dzięki odpowiedniej kombinacji polityk, tj. zaostrzeniu polityki pieniężnej w połączeniu z antycykliczną polityką fiskalną, przy deficycie na poziomie około 5 procent PKB w roku spadku” – dodał.

„Polska gospodarka wkracza na wyższe tempo, a wzrost gospodarczy w trzecim kwartale wyniósł 0,4 proc. (w ujęciu rocznym – PAP)” – kontynuował szef rządowej agencji.

Według Borysa roczny wzrost PKB Polski w nadchodzących kwartałach powinien już przekroczyć 2%.

„Mamy dobre czynniki wzrostu w obliczu ciągłego spadku inflacji w postaci wzrostu inwestycji o ponad 5 procent i eksportu netto w połączeniu z nadwyżką na rachunku obrotów bieżących w wysokości 0,4 miliarda euro we wrześniu” – powiedział Boris.

Boris dodał, że chociaż cykl zapasów w połączeniu ze słabą konsumpcją i słabnącym popytem zewnętrznym w dalszym ciągu negatywnie wpływają na gospodarkę, wzrost płac realnych wskazuje, że oczekuje się odbicia konsumpcji.

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego GUS, PKB Polski w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł o 0,4 proc. rok do roku, wobec spadku o 0,6 proc. rok do roku w drugim kwartale.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu PKB w trzecim kwartale na poziomie 0,3 proc. rok do roku.

W ujęciu kwartalnym PKB w trzecim kwartale wzrósł o 1,4%.

READ  Burmistrz Hamtramck 3 sierpnia Podstawowy podręcznik kandydata