Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska: Obywatele Ukrainy powracający na Ukrainę – Raport roczny 2023 – Polska

Polska: Obywatele Ukrainy powracający na Ukrainę – Raport roczny 2023 – Polska

  • Spośród respondentów 46 proc. było wysiedlonych od ponad roku. 20 procent respondentów w momencie przeprowadzania wywiadu spędziło w relokacji mniej niż miesiąc.

  • Większość respondentów (57%) wróciła wyłącznie na Ukrainę. Pozostałe 43 proc. respondentów ankiety wróciło na Ukrainę w ramach grupy. Spośród osób, które podróżowały w grupie, 95 procent (N=1998) podróżowało z najbliższą rodziną

  • Spośród 4650 respondentów 86 proc. planuje powrót do tego samego regionu pochodzenia, a pozostałe 14 proc. pragnie dotarcia do innego regionu. Wśród tych, którzy powrócili do innego regionu (N=667), 16 proc. pochodziło z obwodu donieckiego, 14 proc. z Dniepropietrowska, 13 proc. z Zaporoża i 12 proc. z Kijowa.

  • Odsetek respondentów, którzy mieszkali w Polsce przed powrotem na Ukrainę, spadł z 59 proc. w I kwartale 2023 r. do 46 proc. w IV kwartale (łącznie 50 proc.).

  • Ogólnie rzecz biorąc, cztery najczęściej podawane powody długoterminowego powrotu na Ukrainę to brak domu (52%), powrót do rodziny (20%), praca w podstawowych usługach (16%) i odwiedziny u odwiedzanej osoby. Za granicą, ale mieszkający na Ukrainie (15%).

  • Odsetek respondentów, którzy doświadczyli dyskryminacji, stale rósł z 7 procent w pierwszym kwartale do 18 procent w czwartym kwartale.

  • Wśród respondentów, którzy otrzymali pomoc humanitarną, najczęściej wskazywano pomoc finansową (86%), przy czym odsetek ten wzrastał w kolejnych kwartałach 2023 r.

  • READ  Riviera — centrum treści informacyjnych