Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska: porozumienie polskie | Artykuł

Umowa polska

Polskie porozumienie ogłoszono w sobotę 15 maja. Oto nowy plan społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości na lata 2021-30, który obejmuje:

21 Wzrost wydatków na zdrowie z 5,3% PKB w 2021 r. Do 6% PKB w 2023 r. I 7% PKB w 2027 r .;

Podwyższenie wolnej kwoty wolnej od podatku do 30 tys. Zł rocznie oraz limitu podatkowego z 85,5 tys. Zł do 120 tys. Zł;

Nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę o rocznym dochodzie 70-130 tys. Zł;

Umowy dyscyplinarne dotyczące umów powinny podlegać pełnym składkom na ubezpieczenie społeczne w celu wprowadzenia jednej umowy;

Uruchomienie liniowej składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%) proporcjonalnej do dochodu dla wszystkich rodzajów umów informatycznych, nie zwolnionej z PIT;

Inwestycje infrastrukturalne: drogi ekspresowe, koleje, nowy Centralny Port Lotniczy, infrastruktura kulturalna i sportowa w gminach oraz infrastruktura cyfrowa są finansowane z emisji obligacji przez nowy fundusz BGK;

Gwarancje rządowe dotyczące wkładu własnego w pożyczki hipoteczne Godzinowe do 150 tys. Zł lub dotacje do 160 tys. Zł na zakup mieszkania komunalnego lub rodzin wielodzietnych;

Pomoc w spłacie kredytów hipotecznych po urodzeniu drugiego lub kolejnych dzieci do 150 tys. Zł;

Budowa domów jednorodzinnych do 70m2 tylko na podstawie zawiadomienia bez pozwolenia, nadzoru budowlanego lub ewidencji budowlanej.

Maksymalny koszt ma wynieść łącznie 651,6 mld zł w latach 2021-2030, czyli 65 mld zł rocznie. To bardzo trudne szacunki, wiele projektów to więcej pomysłów niż rachunek, a większość projektów nie wspomina o czasie. Głównym popytem na tym etapie jest stymulacja (1) obniżka podatku dochodowego na mieszkańca (20-22 mld zł, czyli 0,8% PKB do 2022 r.), (2) stopniowy wzrost wydatków na zdrowie w najbliższych latach. Wzrost wkładu, a więc efekt netto powinien być neutralny dla ogólnego popytu, (3) projekt mieszkaniowy powinien również zwiększać popyt na nieruchomości, ale nie jest określony czas uruchomienia, (4) infrastruktura i lokalna społeczność inwestycje dają efekty keynesowskie, ale powiedz, kiedy zaczną się zbyt wcześnie.

READ  Nieoficjalne Muzeum Jabłka w Polsce to tech time-warp