Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polski wzrost dochodów do dyspozycji wśród najlepszych na świecie

Dochody rozporządzalne polskich gospodarstw domowych w 2019 r. wzrosły o 6 proc. rok do roku, co jest jednym z najlepszych wyników na świecie, wynika z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Światowym liderem został najmłodszy członek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Kostaryka, którego dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wzrósł o 7,5 proc. rok do roku, ale dane dla tego kraju pochodzą z 2017 r., ponieważ OECD wykorzystuje najnowsze dostępne dane do swoich analiz.

Kanada, Estonia i Łotwa również odnotowały wyższy wzrost niż Polska. Roczny wzrost dochodu rozporządzalnego wyniósł 4,2 proc. na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych o 3,6 proc., w Czechach o 3,2 proc., a we Francji o 1,8 proc. W Wielkiej Brytanii i Hiszpanii odsetek ten wyniósł 1,7 proc.

W Niemczech wskaźnik był tuż poniżej zera, a we Włoszech realne dochody gospodarstw domowych spadły o 2,1%.

Rzeczywisty wskaźnik dochodu do wydatkowania zgłoszony przez OECD mierzy wszystkie źródła dochodu, takie jak pensje i świadczenia społeczne, pomniejszone o podatki i inne potrącenia. Dane są skorygowane o inflację.

READ  Industrializacja napędza polską gospodarkę w tym roku