Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Prezes polskiego banku pozostaje jastrzębi pomimo poprawiających się perspektyw inflacji  Stabilizuje

Prezes polskiego banku pozostaje jastrzębi pomimo poprawiających się perspektyw inflacji Stabilizuje

Prezes Narodowego Banku Centralnego zauważył, że niezależnie od decyzji w sprawie tarcz energetycznych, na koniec horyzontu prognozy Narodowego Banku Polskiego (2026 r.) poziom inflacji będzie zbliżony i będzie oznaczał powrót do celu. Jednocześnie uważamy, że jego przekonanie o powrocie inflacji do celu w długim okresie jest znacznie niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Ocena profesora Głabińskiego dotycząca bilansu ryzyk inflacyjnych wyraźnie przechyla się w stronę potencjalnie wyższej inflacji (np. wyższe koszty transportu, ożywienie gospodarcze, bliskość frontu wojny).

Przewodniczący Komitetu Polityki Pieniężnej zauważył także, że sytuacja jest jasna do końca czerwca, co można uznać za sugestię, że stopy procentowe mogą pozostać na obecnym poziomie do połowy roku. W lipcu Narodowy Bank Anglii przedstawi swój nowy zestaw prognoz makroekonomicznych, a rząd powinien ujawnić swój plan regulowania cen.

Widzimy, że marcowa konferencja prezydenta Głabińskiego utrzymuje jastrzębie nastawienie i skupia się na ryzyku wzrostu inflacji. Szef Narodowego Banku Japonii złagodził oczekiwania rynku na obniżki stóp procentowych, które pozostają wysokie, choć ostatnio nieco osłabły.

Naszym zdaniem stopy procentowe NBP mogą pozostać bez zmian do końca roku. Nadal widzimy wyraźnie umiarkowaną inflację w 2024 r. w porównaniu z 2023 r., a średni wzrost CPI w tym roku wyniesie 4,3% w porównaniu z 11,4% w 2023 r. Pozostajemy zaniepokojeni średnioterminowym ryzykiem wzrostu inflacji. Do czynników tych zalicza się wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń i jego wpływ na ceny usług. Widzimy także szanse na znaczne przyspieszenie wzrostu PKB w latach 2025-2026, gdyż Polska ma 2,5 roku na wdrożenie unijnych Funduszy Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), podczas gdy inne kraje mają na to około 6 lat. Zakładamy zatem, że ceny nie ulegną zmianie do końca 2024 roku.