Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rynek reasekuracji rolnictwa – Uprawy zarządzane przez grad

JERSEY CITY, NJ, 6 września 2023 r. (GLOBE NEWSWIRE) — InsightAce Analytic Pvt. z oo informuje o wydaniu raportu z oceny rynku na portalu „Global Rynek reasekuracji rolnictwa Raport z analizy wolumenu, udziału i trendów według produktu (ubezpieczenie od gradu zarządzanych upraw, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, ubezpieczenie upraw od wielu ryzyk, ubezpieczenie lasów), region, prognoza rynku i analiza branży na rok 2031”

Globalizm Rynek reasekuracji rolnictwa Szacuje się, że A CAGR 10,82% W okresie prognozy.

Reasekuracja rolna to rodzaj ubezpieczenia pokrywającego straty rolne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak susza, powodzie, huragany i inne zdarzenia pogodowe. Ten rodzaj ubezpieczenia został specjalnie zaprojektowany, aby chronić rolników i przedsiębiorstwa związane z rolnictwem przed nieoczekiwanymi stratami finansowymi spowodowanymi nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi. Klęski żywiołowe, wsparcie rządowe dla działalności rolniczej i ulepszenia technologiczne to jedne z czynników napędzających wzrost na światowym rynku reasekuracji rolnictwa. Wraz z rewolucją technologiczną stare koncerny można skonfrontować z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Bezpłatna broszura z raportem w formacie PDF @ https://www.insightaceanalytic.com/request-sample/1961

Wykorzystanie zdjęć satelitarnych pozwala na skuteczną ocenę strat w ubezpieczeniach (re)rolniczych, a szczegółowy obraz szkód zarejestrowany przez satelity pozwala na ocenę narażenia w czasie rzeczywistym, pozwalając na lepsze zrozumienie potencjalnych ryzyk. Ponadto technologia pomaga zmniejszyć asymetrię wiedzy między reasekuratorami a ubezpieczonymi. W rezultacie rozwój technologiczny zwiększył popyt na reasekurację rolnictwa.

Ostatnie zmiany:

 • W lutym 2020 r. SCOR przejął spółkę AgroBrasil Administraço e Participaçes Ltda („AgroBrasil”). Przejęcie AgroBrasil zapewnia SCOR dostęp do rosnącego i lukratywnego rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz działalności w zakresie reasekuracji ubezpieczeń specjalistycznych, a także poszerza wiedzę specjalistyczną SCOR w dziedzinie rolnictwa, umożliwiając szerszą wymianę wiedzy, lepszą obsługę klienta i dodatkowe możliwości biznesowe w ramach globalnej platformy ubezpieczeń majątkowych i osobowych SCOR. .

Najlepsi gracze na rynku reasekuracji rolnictwa:

 • Monachium RE
 • Szwajcarski Re
 • Hanower RI
 • PartnerRe
 • Wynik ri
 • Everest Re
 • Poleruj ponownie
 • Hamilton ponownie
 • Międzynarodowe Sompo
 • Toa Ri
READ  Port Gdynia w Polsce rozważa wykorzystanie wodoru

Zakres Raportu o Rynku Reasekuracji Rolnej:

Atrybut raportu ustawić
Składana roczna stopa wzrostu CAGR na poziomie 10,82% od 2023 do 2031 roku
Jednostki ilościowe Przedstaw przychody w dolarach amerykańskich i CAGR od 2023 do 2031 roku
Historyczny rok 2019 do 2022
Rok przewidywania 2023-2031
Zgłoś zasięg Prognozy przychodów, pozycja firmy, struktura rynku konkurencyjnego, perspektywy wzrostu i trendy
Objęte sektory Według rodzaju choroby, leczenia i użytkownika końcowego
Zasięg regionalny Ameryka północna; Europa; Azja i Pacyfik; Ameryka Łacińska; Bliski Wschód i Afryka
Zakres kraju My; Kanada; Zjednoczone Królestwo; Niemcy; Chiny; Indie; Japonia; Brazylia; Meksyk; Zjednoczone Królestwo; Francja; Włochy; Hiszpania; Chiny; Japonia; Indie; Korea Południowa; Azja Południowo-Wschodnia; Korea Południowa; Azja Południowo-Wschodnia

Uzyskaj konkretny rozdział/informacje z raportu@ https://www.insightaceanalytic.com/customisation/1961

Dynamika rynku:

Sterowniki:

Rosnące zapotrzebowanie na alternatywę dla funduszy udziałowych w celu zaspokojenia ogromnego popytu prawdopodobnie zwiększy popyt na rynku. Reasekuratorzy pracują nad redukcją szkód, dostarczaniem kapitału gospodarce realnej i ograniczaniem ryzyka. Co więcej, znaczna pomoc rządowa w wielu krajach na całym świecie sprzyja rozwojowi rynku. Na przykład rząd Indii jest zaangażowany w sponsorowanie programów reasekuracji ze względu na lukratywne korzyści społeczne i gospodarcze wynikające z tętniącego życiem rynku ubezpieczeń upraw.

Wyzwania:

Rynki rolne mogą charakteryzować się zmiennością, ponieważ wahania cen towarów wpływają na ryzyko, na jakie narażeni są rolnicy i przedsiębiorstwa rolne. Reasekuratorzy muszą skutecznie kontrolować swoją ekspozycję na ryzyko rynkowe. Co więcej, rynek reasekuracji rolnictwa w coraz większym stopniu opiera się na nowych technologiach i analityce danych w celu analizy ryzyka i zarządzania nim. Integracja nowych technologii z istniejącymi systemami może być procesem czasochłonnym i wymagającym dużych zasobów.

Trendy regionalne:

Oczekuje się, że północnoamerykański rynek reasekuracji rolnictwa odnotuje znaczny udział w rynku pod względem przychodów, a w najbliższej przyszłości będzie rósł w wysokim CAGR. Ameryka Północna, zwłaszcza Stany Zjednoczone i Kanada, jest znaczącym graczem w światowym sektorze rolnym, a reasekuracja odgrywa zasadniczą rolę w zarządzaniu ryzykiem w regionie. Nowoczesne technologie, takie jak teledetekcja, obrazowanie satelitarne i analiza danych, są szybko wykorzystywane w branży reasekuracji rolnictwa w celu usprawnienia oceny ryzyka i zarządzania roszczeniami. Ponadto w regionie Azji i Pacyfiku wzrósł popyt na reasekurację rolnictwa ze względu na zwiększoną świadomość zarządzania ryzykiem i potrzebę ochrony finansowej w branży rolnej.

READ  Białoruś oskarża migrantów o „uzbrojoną” kłótnię o naruszenie granic UE

Ciekawi Cię najnowsza wersja raportu? @ https://www.insightaceanalytic.com/enquiry-before-buying/1961

Segmentacja rynku reasekuracji rolnej-

Liceum-

 • Ubezpieczenie zarządzanego gradu w uprawach
 • Ubezpieczenie upraw od wielu ryzyk
 • Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
 • Ubezpieczenie szklarni
 • Ubezpieczenie akwakultury
 • Ubezpieczenie grupy krwi
 • Ubezpieczenie lasu

Przez region-

Ameryka północna-

Europa-

 • Niemcy
 • Zjednoczone Królestwo
 • Francja
 • Włochy
 • Hiszpania
 • Reszta Europy

Azja i Pacyfik-

 • Chiny
 • Japonia
 • Indie
 • Korea Południowa
 • Azja Południowo-Wschodnia
 • Pozostała część Azji i Pacyfiku

Ameryka Łacińska-

 • Brazylia
 • Argentyna
 • Reszta Ameryki Łacińskiej

Bliski Wschód i Afryka-

 • Kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej
 • Afryka Południowa
 • Reszta krajów Bliskiego Wschodu i Afryki

o nas:

InsighAce Analytic to firma zajmująca się badaniami rynku i usługami doradczymi, która pomaga budować strategie biznesowe. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości spostrzeżeń przy użyciu technik analizy danych i narzędzi wizualizacji, które napędzają zakłócenia i innowacje w branży badań rynkowych. Naszą specjalistyczną wiedzą jest dostarczanie konsorcjalnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb raportów z zakresu analizy rynku, zawierających dogłębną analizę i kluczowe spostrzeżenia rynkowe, w sposób terminowy i opłacalny.

Podążaj za nami @ https://www.linkedin.com/company/insightace-analytic-pvt-ltd/

Zapisz się na nasze ekskluzywne biuletyny @ https://www.linkedin.com/newsletters/latest-market-research-reports-6929319878155739136/