Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Starszy wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju odwiedza Polskę po rekordowej inwestycji 1 mld euro w 2022 r.

  • Wizyta Starszego Wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce

  • Spotyka się z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego, największych banków i inwestorów private equity

  • Omawia rynki kapitałowe i zmiany cen odniesienia

Starszy wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Jürgen Rigterink, odwiedził w zeszłym tygodniu Polskę i Ukrainę, aby spotkać się z klientami prywatnymi i władzami. Po rekordowej inwestycji w wysokości 1 miliarda euro w ubiegłym roku, z czego 80 procent wsparło zieloną gospodarkę, wizyta w Polsce podkreśla stałe zaangażowanie Banku w ten kraj i region Europy Środkowej.

Przeczytaj o wizycie EBOR we Lwowie tutaj.

W Warszawie Jürgen Rechtrink spotkał się z przedstawicielami sektora finansowego, w tym Narodowego Banku Polskiego, największych banków sektora prywatnego oraz inwestorów private equity.

W piątek 3 marca Jürgen Rigterink i Dyrektor Regionalny EBOR na Polskę i kraje bałtyckie Elisabetta Falsetti spotkali się z Martą Käetli, starszą wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Dyskutowali o skutkach wojny dla Ukrainy, trwającej trudnej sytuacji geopolitycznej oraz innych wyzwaniach stojących przed polskim sektorem bankowym, w tym o kredytach hipotecznych we frankach szwajcarskich i wakacyjnych.

Przedstawiciele EBOR z zadowoleniem przyjęli plan wdrożenia przejścia na wolną od ryzyka stopę procentową (RFR) WIRON z WIBOR zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

„Skarb EBOiR był obserwatorem prac grup roboczych ds. przejścia z WIBOR na WIRON i zarekomendowaliśmy zorganizowanie konsultacji społecznych w sprawie określenia spreadu przeliczeniowego (między WIBOR a WIRON), podobnie jak w przypadku przejście na LIBOR” – powiedział Jürgen Rigterink.

W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie miało miejsce przejście od przyszłościowych stóp referencyjnych (opartych na płytkich rynkach pożyczek międzybankowych) do wolnych od ryzyka stóp referencyjnych typu „overnight” (opartych na transakcjach referencyjnych opartych na głębszych rynkach bazowych typu „overnight”).

EBOR wspiera polskie rynki kapitałowe poprzez pomoc inwestycyjną i techniczną, w tym w zakresie strategii rozwoju krajowych rynków kapitałowych z Unią Europejską. W listopadzie 2022 r. w centrali Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie odbyła się prezentacja dotycząca przejścia z WIBOR na WIRON. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Departament Skarbu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialny za GWP Benchmark.

Do tej pory EBOR zainwestował w Polsce prawie 12,5 mld euro, z rekordową inwestycją w wysokości 1 mld euro w 2022 r., w tym instrumentami zrównoważonego finansowania na rynkach kapitałowych.
READ  Polskie firmy niechętnie zatrudniają