Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Z raportu wynika, że ​​Polacy są o 40% bogatsi niż byliby bez członkostwa w UE

Z raportu wynika, że ​​Polacy są o 40% bogatsi niż byliby bez członkostwa w UE

Jak wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, opublikowanego w przyszłym miesiącu przed 20. rocznicą przystąpienia Polski do UE, Polacy są średnio o 40% bogatsi, niż byliby, gdyby nasz kraj nie wszedł do UE.

Analitycy PIE obliczyli, że PKB Polski na mieszkańca w ujęciu parytetu siły nabywczej – miary aktywności gospodarczej uwzględniającej wielkość populacji kraju i koszty życia – w 2022 r. byłby o 39,6% wyższy niż gdyby kraj nie miał dołączył do UE.

Instytut ustalił, że spośród ośmiu wschodnich państw członkowskich, które przystąpiły do ​​UE w 2004 r., jedynie Litwa (60,3%) otrzymała wyższą składkę z tytułu członkostwa w UE niż Polska. Na kolejnych miejscach znalazły się Łotwa (32,2%), Słowacja (18,2%), Węgry (13,4%), Czechy (8,4%), Estonia (0,4%) i Słowenia (0,1%).

O ile wzrośnie PKB na mieszkańca w przeliczeniu na PPP w cenach stałych w 2022 r. w wyniku członkostwa w UE (w procentach)? źródło: Ciasto

Do stworzenia modelu umożliwiającego wyliczenie korzyści z członkostwa w UE PIE wykorzystało tzw. metodę kontroli syntetycznej, która zakłada utworzenie scenariusza kontrfaktycznego w oparciu o reprodukcję badanego kraju wśród krajów o podobnych cechach, które pozostały . poza Unią Europejską.

Jej analitycy ustalili, że średnioroczny wzrost PKB na mieszkańca w Polsce według parytetu siły nabywczej w latach 2004–2022 wynoszący 4,2% byłby o około 1,7 punktu procentowego niższy, gdyby Polska kontynuowała rozwój poza UE.

„Gdyby Polska pozostała poza UE, poziom życia Polski mierzony PKB na mieszkańca pozostałby niezmieniony [in 2022] Na tym samym poziomie, co w latach 2014-2015.

Porównanie rzeczywistego realnego PKB na mieszkańca Polski (ciemna linia) i scenariusza alternatywnego (jasnoniebieska linia) w latach 1995-2022; źródło: Ciasto

Dla krajów, które przystąpiły do ​​UE w 2004 roku, „jednym z najważniejszych czynników, które wpłynęły na rozwój gospodarczy w naszym regionie, było przystąpienie do unijnych łańcuchów dostaw” – powiedział Marek Wasiński, szef Zespołu Gospodarki Globalnej w PIE.

READ  Zaopatrzenie basenów wysycha, ponieważ branża boryka się z problemami związanymi z omikronem

Dodał: „Doprowadziło to do napływu inwestycji zagranicznych, pięciokrotnie zwiększyło wartość eksportu towarów i zwiększyło poziom ich rozwoju”.

„Integracja z Unią Europejską uczyniła Europę Środkową centrum eksportu” – kontynuował Wassinski. Choć większość produktów i usług trafiała do UE, niemal połowa wartości dodanej ostatecznie trafiła – także poprzez eksport pośredni – na rynki całego świata.

Międzynarodowy Instytut Edukacji zauważa, że ​​we wszystkich ośmiu krajach regionu wskaźniki mierzące jakość życia znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dwóch dekad.

W przypadku Polski średnia długość życia wzrosła w 2022 r. do 77 lat z 75 lat w 2004 r., średnia liczba lat spędzonych w szkole do 15,9 lat z 14,8 lat, a dochód na mieszkańca w przeliczeniu na parytet siły nabywczej wzrósł do 35 151 dolarów z 17 708 dolarów w 2004 roku.

„Ponadto ryzyko ubóstwa spadło poniżej średniej UE w pięciu z ośmiu objętych badaniem państw członkowskich, a postrzeganie korupcji spadło wszędzie z wyjątkiem Węgier i Słowenii” – napisano IIE.

W opublikowanym w zeszłym miesiącu raporcie analitycy Polskiego Banku Pekow obliczyli, że w ciągu ostatnich 20 lat Polska odnotowała najwyższy skumulowany wzrost realnego PKB spośród wschodnich państw członkowskich, które przystąpiły do ​​bloku od 2004 r., przy czym PKB kraju podwoił się w okresie od 2004 r. do 2022. .


Notatki z Polski są zarządzane przez niewielki zespół redakcyjny i publikowane przez niezależną organizację non-profit utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

READ  Francuskie drogi i rafinerie zostały zamknięte w wyniku strajku w związku z dostosowaniem emerytur Macrona

Główny autor obrazu: Adama Borkowskiego/Usuń rozpryski