Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Jakie jest stanowisko członków Rady Bezpieczeństwa ONZ przed kluczowym głosowaniem w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem?  |  Wiadomości o konflikcie izraelsko-palestyńskim

Jakie jest stanowisko członków Rady Bezpieczeństwa ONZ przed kluczowym głosowaniem w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem? | Wiadomości o konflikcie izraelsko-palestyńskim

W Radzie Bezpieczeństwa ONZ rośnie poparcie dla zawieszenia broni, ale Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mogą zawetować tę propozycję.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się dzisiaj (14:00 GMT), aby omówić wojnę w Gazie po tym, jak jej Sekretarz Generalny António Guterres zastosował procedurę uruchamiającą Artykuł 99, aby wezwać najpotężniejszy organ organizacji do ogłoszenia zawieszenia broni.

Od 7 października w Gazie zginęło 17 177 Palestyńczyków, a co najmniej 1147 Izraelczyków. Tysiące kolejnych osób wciąż jest zaginionych pod gruzami zniszczonych budynków w Gazie.

Po wezwaniu Antonio Guterresa Zjednoczone Emiraty Arabskie, jedyny kraj arabski w 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nalegały na przedstawienie projektu rezolucji wzywającej do „natychmiastowego zawieszenia broni ze względów humanitarnych”.

Jaki jest nowy projekt uchwały?

Będzie to szósta uchwała, jaką zostanie przedłożona od początku wojny, mająca na celu osiągnięcie jakiejś formy porozumienia w celu zakończenia rozlewu krwi.

Misja ZEA przy ONZ napisała w oświadczeniu: „Sytuacja w Strefie Gazy jest katastrofalna i prawie nieodwracalna. Nie możemy się doczekać. Rada musi podjąć zdecydowane działania, żądając zawieszenia broni ze względów humanitarnych”.

Projekt uchwały cieszy się poparciem innych krajów arabskich oraz Organizacji Współpracy Islamskiej.

Aby jednak uchwała została przyjęta, za jej przyjęciem musi głosować co najmniej dziewięciu członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, a żaden z pięciu stałych członków Rady – Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania – nie może zawetować uchwały. Dokładność.

Czterodniowy rozejm w Gazie, uzgodniony przez Hamas i Izrael, wszedł w życie 24 listopada, a później został przedłużony o dodatkowe trzy dni. [Al Jazeera]

W jaki sposób 15 członków głosowało dotychczas nad rezolucjami dotyczącymi wojny w Gazie?

Oprócz pięciu stałych członków, którzy mają prawo weta, Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 10 członków niestałych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne co dwa lata.

Obecnymi członkami niestałymi są Albania, Brazylia, Ekwador, Gabon, Ghana, Japonia, Malta, Mozambik, Szwajcaria i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

READ  Q+A analizuje rosnące koszty życia, porozumienie Chin z Wyspami Salomona oraz porozumienie o ugodzie dla osób ubiegających się o azyl z Nową Zelandią

Rada Bezpieczeństwa ONZ głosowała przez całą wojnę nad pięcioma rezolucjami i nie przyjęła czterech z nich ze względu na brak konsensusu między krajami.

Spośród 15 członków czterech głosowało 16 października przeciwko pierwszemu projektowi uchwały pod przewodnictwem Rosji – Francja, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Główną krytyką, z jaką się spotkała, było to, że w projekcie nie wspomniano ani nie potępiono Hamasu. Projekt ten wymagał natychmiastowego zawieszenia broni.

Stany Zjednoczone wielokrotnie zawetowały środki mające na celu zakończenie wojny [Al Jazeera]

18 października Brazylia stanęła na czele drugiego projektu rezolucji. Chociaż Hamas potępił i wezwał do humanitarnego rozejmu oraz otrzymał przeważającą większość głosów za rezolucją, Stany Zjednoczone skorzystały ze swojego prawa weta przeciwko rezolucji. Ambasador USA Linda Thomas-Greenfield stwierdziła, że ​​dzieje się tak dlatego, że w rezolucji nie wspomniano o prawie Izraela do samoobrony.

25 października Rosja zaproponowała kolejny projekt, wzywający do humanitarnego zawieszenia broni i uwolnienia więźniów przetrzymywanych przez Hamas. Ale rezolucja nie potępiła Hamasu. Za przyjęciem uchwały głosowało tylko czterech członków. Wielka Brytania stwierdziła, że ​​chce, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ pracowała nad osiągnięciem „wyważonego tekstu” oraz że rosyjski projekt nie zapewnił wsparcia prawa Izraela do samoobrony.

Stany Zjednoczone przewodziły także 25 października projektowi rezolucji wzywającej do humanitarnego rozejmu zamiast zawieszenia broni. Za przyjęciem uchwały głosowało dziesięciu członków, lecz dwaj stali członkowie, Rosja i Chiny, skorzystali z prawa weta wobec uchwały.

Wreszcie Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła 15 listopada pod przewodnictwem Malty rezolucję wzywającą do zaprzestania pomocy humanitarnej i dostaw pomocy do Gazy. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja wstrzymały się od głosu, a 12 krajów głosowało za.

27 października Jordania przewodziła na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ niewiążącej rezolucji, wzywając do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie i niezakłóconego dostępu do pomocy humanitarnej w oblężonej enklawie, a także żądając, aby Izrael wycofał swoje wezwanie do ewakuacji północnej Gazy.

READ  Pośrednik w handlu nieruchomościami został aresztowany za sprzedaż domu psu

Tym razem za przyjęciem głosowało 120 krajów, w tym Francja, jedynie 14 krajów – w tym Stany Zjednoczone i Izrael – było przeciw, a 45 krajów wstrzymało się od głosu. Uchwała ta została podjęta.

Jakie stanowisko zajęli członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wezwań do zawieszenia broni?

  • Rosja, Chiny, Gabon i Mozambik w głosowaniu zaproponowanym przez Moskwę 16 października zagłosowały za natychmiastowym zawieszeniem broni i od tego czasu nie zmieniły swojego stanowiska.
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w piątek poddały pod dyskusję najnowszą rezolucję, wezwały do ​​zawieszenia broni.
  • Wysłannik Brazylii przy ONZ 15 listopada Powiedział, że jego rząd popiera wezwanie Guterresa do zawieszenia broni ze względów humanitarnych. Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva już wcześniej wzywał do zawieszenia broni.
  • Malta i Ekwador również poparły humanitarne zawieszenie broni na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych 29 listopada.
  • Również na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 29 listopada Stały Przedstawiciel Francji przy ONZ wezwał, aby krótki rozejm, który obowiązywał przez tydzień w zeszłym miesiącu, był „trwały i prowadził do zawieszenia broni”.
  • Ghana, Albania i Szwajcaria konsekwentnie popierały zawieszenie broni ze względów humanitarnych, ale nie wyraziły swojego poparcia dla rezolucji wzywających do całkowitego zawieszenia broni.
  • Japonia głosowała przeciwko wezwaniom do zawieszenia broni, wspierając zawieszenie broni ze względów humanitarnych.
  • Stany Zjednoczone i Wielka Brytania skorzystały z prawa weta wobec uchwał wzywających do zawieszenia broni.

Co może się wydarzyć podczas dzisiejszego spotkania?

Rada Bezpieczeństwa mogłaby postąpić zgodnie z radą Guterresa i rozważyć podjęcie uchwały o zawieszeniu broni w Gazie, ale w szczególności Stany Zjednoczone i Wielka Brytania mogą zawetować tę propozycję – tak jak to robiły w przeszłości.

„Stany Zjednoczone zawetują każdą uchwałę wzywającą do zawieszenia broni, niezależnie od tego, jak starannie została opracowana” – powiedział Al Jazeerze Ian Wilson, wykładowca studiów politycznych i bezpieczeństwa na Uniwersytecie Murdoch w Perth w Australii.

READ  Międzynarodowa presja powoduje, że Indonezja pozwala wylądować ponad 100 uchodźcom Rohingya

„Stany Zjednoczone zawsze wetują wszystko, co ma na celu ograniczenie Izraela. Przynosi to całkowicie efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ cały świat widzi, jak przymykają oczy i dostarczają broń do hurtowych masakr.