Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Mieszane grudniowe dane z przemysłu w Polsce |  Stabilizuje

Mieszane grudniowe dane z przemysłu w Polsce | Stabilizuje

Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w grudniu o 3,9% r/r po spadku o 0,3% w listopadzie (skorygowanym w górę z -0,7%), ale mniej niż oczekiwano (nasza prognoza -6,4%, konsensus: -5,2%). Wyjątkowo mocna była energetyka (11,4% r/r, być może na skutek ciepłej zimy rok temu i być może przeszacowana ze względu na duże wahania cen energii). Sektor produkcyjny w dalszym ciągu radzi sobie słabo rok do roku (spadek o 5,6%). Pozostaje pod presją słabego popytu z Europy, ostrożnych wydatków Polaków i ujemnego spreadu dni roboczych.

Dane wyrównane sezonowo (SA) pokazują znacznie bardziej optymistyczny obraz. W grudniu 2023 r. mieliśmy o dwa dni robocze mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W Republice Południowej Afryki produkcja przemysłowa silnie wzrosła o +2,9% m/m od listopada 2023 r., po dwóch miesiącach lekkiego spadku. Nawet wyłączając niepewny sektor energetyczny, po kilku słabszych miesiącach sektor przemysłowy odnotował marginalny wzrost (miesięczny, skorygowany sezonowo), co ostrożnie postrzegamy jako oznakę ożywienia.

Ścieżka produkcji przemysłowej w 2023 r. w dużej mierze odzwierciedlała dane z Europy, zwłaszcza Niemiec, gdzie przemysł utknął w recesji. Nieznaczna poprawa w sektorze produkcyjnym odpowiada pewnemu ożywieniu słabych wskaźników dla strefy euro, takich jak Indeks Menedżerów Zakupów.

W grudniu 23 z 34 działów branży odnotowały spadki rok do roku

Jeśli chodzi o wyniki sektorowe, spadki rok do roku zanotowano w 23 z 34 działów przemysłu raportowanych przez Urząd Statystyczny (choć są to dane, na które wpływ ma dzień roboczy). Branże te obejmowały produkcję sprzętu elektrycznego (-23,8%), chemię (-15,3%), wyroby z drewna (-13,7%), gumę i tworzywa sztuczne (-13,3%), minerały niemetaliczne (-11,8%) oraz naprawę maszyn. i konserwacja (-9,0%).

Imponujący wzrost odnotowano natomiast w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (+47,8%). To bardzo zmienna kategoria. Wspomniany już sektor wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz ziemny i wodę zanotował znaczny wzrost (+11,4%), jednak naszym zdaniem kategoria ta może być narażona na znaczne wahania cen, które przeszacowują realny wzrost. Wzrost produkcji zaobserwowaliśmy także w branżach poligraficznej (+7,5%), farmaceutycznej (+3,5%) oraz produkcji samochodów i przyczep (+2,5%). Ogólnie rzecz biorąc, dane pokazują wzrost produkcji dóbr związanych z energią oraz niektórych dóbr inwestycyjnych (pojazdów), natomiast słabe są wyniki produkcji dóbr konsumpcyjnych, w tym dóbr trwałego użytku (takich jak meble).

READ  Komisja Europejska przyjmuje program prac na 2021 r.

Grudzień przyniósł mieszany obraz aktywności przemysłowej po dwóch bardzo słabych miesiącach w czwartym kwartale 2023 r. Dane wyrównane sezonowo za grudzień odzwierciedlają wzrost produkcji, nawet po wyłączeniu produkcji energii zmiennej. Rewizja polskiego indeksu PMI w grudniu, po imponującym wzroście w poprzednim miesiącu, sugeruje pewną stopniową poprawę w nadchodzących miesiącach, podążając za tendencjami z Niemiec i strefy euro. W tym tygodniu poznamy wstępne indeksy PMI za styczeń, gdzie spodziewamy się lekkiej poprawy.

Szacujemy, że w IV kwartale 2023 r. kontynuowane było ożywienie gospodarcze w Polsce, a PKB wzrósł o 1,4-1,5% r/r wobec 0,5% r/r w III kwartale 2023 r. Całoroczny wzrost PKB szacujemy na 0,3-0,4% r/r, zgodnie z naszymi oczekiwania. Nasze oczekiwania. Oczekujemy dalszej poprawy i wzrostu realnego PKB w 2024 r. o około 3%.