Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Narodowy Bank Polski siódmy miesiąc z rzędu pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Narodowy Bank Polski siódmy miesiąc z rzędu pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej (MPC) Polskiego Banku Centralnego (NBP) pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie siódmy miesiąc z rzędu, gdyż warunki w otoczeniu gospodarczym kraju pozostają słabe w obliczu obaw przed gwałtownym wzrostem inflacji w dalszej części roku.

Rada pozostawiła wczoraj referencyjną stopę procentową na poziomie 5,75 proc. Stopa lombardowa została utrzymana na poziomie 6,25 proc.; Oprocentowanie depozytu wynosi 5,25 proc.; Stopa redyskontowa w wysokości 5,80 procent; Stopa dyskontowa wynosi 5,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej Polskiego Banku Centralnego pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie siódmy miesiąc z rzędu, gdyż warunki w otoczeniu gospodarczym kraju pozostają słabe w obliczu obaw o wyższą inflację w dalszej części roku. Rada oceniła, że ​​pomimo wyraźnego ożywienia gospodarczego presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostaje niska.

Decydenci utrzymują koszty kredytów na niezmienionym poziomie, nawet gdy inflacja spada poniżej środka pasma tolerancji, a produkcja przemysłowa odnotowuje największy spadek od prawie roku.

Z komunikatu Narodowego Banku Polskiego wynika, że ​​w polskiej gospodarce trwa proces deinflacji.

Napływające dane miesięczne wskazują na wyższą roczną dynamikę PKB w pierwszym kwartale (I kwartale) tego roku w porównaniu do czwartego kwartału 2023 roku.

Wzrost sprzedaży detalicznej oznacza wyższą dynamikę konsumpcji, natomiast spadek produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej oznacza niższą dynamikę inwestycji.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, a bezrobocie niskie. Choć liczba pracujących utrzymuje się na wysokim poziomie, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. w Polsce było niższe niż przed rokiem. Tymczasem roczna dynamika płac pozostaje wysoka, napisano w komunikacie NBP.

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, roczna inflacja obliczona według wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w kwietniu br. wyniosła 2,4 proc. wobec 2 proc. w marcu.

Rada oszacowała, że ​​pomimo wyraźnego ożywienia gospodarczego presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostaje niska, co sprzyja niskiej inflacji w kraju w warunkach słabej koniunktury gospodarczej i niskiej presji inflacyjnej za granicą.

READ  Umowa o współpracy Fife Council z polskim regionem ma otworzyć nowe możliwości

W rezultacie oczekuje się, że roczna dynamika CPI w II kwartale 2024 r. utrzyma się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym wyznaczonym przez Narodowy Bank Japonii.

Biuro informacyjne Fiber2Fashion (DS).