Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polski Koncern Naftowy Orlen Sp.  ka Akcyjna: Grupa ORLEN inwestuje w południowej Polsce, aby wspierać rolników

Polski Koncern Naftowy Orlen Sp. ka Akcyjna: Grupa ORLEN inwestuje w południowej Polsce, aby wspierać rolników

Zbudowaliśmy silną firmę, która może inwestować w nowoczesne technologie i rozwiązania, znacznie podnoszące konkurencyjność polskiej gospodarki. Zgodnie z naszą zaktualizowaną strategią mamy ambicję stać się liderem w rozwoju nowoczesnych biopaliw w Europie Środkowej. Cel ten osiągniemy poprzez stałe wzmacnianie aktywów produkcyjnych Grupy ORLEN w południowej Polsce, w tym inwestycję w instalację do produkcji przyjaznego dla środowiska dodatku do benzyny, jakim jest bioetanol drugiej generacji. – Będziemy eksportować surowce od polskich rolników, dając nowe miejsca pracy i dodatkowy impuls do rozwoju regionu – mówi Daniel Opajtek, Prezes Zarządu i Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Proekologiczna inwestycja realizowana jest na terenie fabryki Jedlicze w Orlen Południe. Zastosowanie nowoczesnego bioproduktu w transporcie jako dodatku do benzyny przyczyni się do osiągnięcia przez spółkę krajowego celu wskaźnikowego. Będzie to również kolejny ważny krok w kierunku osiągnięcia przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 roku, gdyż biopaliwa produkowane są ze źródeł odnawialnych, co znacząco ogranicza emisję CO2. Inwestycja o wartości ok. 1,12 mld zł uzyskała ok. 68 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Budowa kompleksu wzmocni pozycję ORLEN Południe jako lidera rynku krajowych biopaliw oraz czołowego pracodawcy w regionie, tworząc około 50 nowych miejsc pracy w rafinerii, w tym dla zaawansowanych specjalistów biotechnologii. Inwestycja w produkcję bioetanolu jest świadectwem zaangażowania Grupy ORLEN w rozwój jej kompetencji. Realizowane projekty rozwojowe zapewniły ORLEN Południe stabilną sytuację finansową, z przychodami w 2022 roku na poziomie ok. 5 mld zł i zyskiem netto na poziomie 173 mln zł.

Inwestycja ORLEN Południe pogłębi współpracę z rolnikami, uwalniając ogromny potencjał polskiego rolnictwa. Bioetanol drugiej generacji, wytwarzany z pozostałości rolniczych, głównie ze słomy zbożowej, różni się od biopaliw pierwszej generacji. Uruchomienie obiektu wygeneruje roczne zapotrzebowanie na około 150 000 ton bioetanolu, co odpowiada uprawie 30 000 hektarów pól, czyli obszaru zbliżonego do Szczecina czy Trzech Jezior Unyardoy.

READ  Rynki wschodzące – Waluty odzyskują spokój, ale zmierzają do cotygodniowych strat

Bioetanol to etanol otrzymywany z biomasy, który pełni rolę dodatku do benzyny i ułatwia jego wykorzystanie w transporcie. Instalacja, która powstanie w Jedliczu, będzie drugą tego typu instalacją w Europie, po pierwszej w Rumunii.

W ramach inwestycji w Jedliczu ORLEN Południe buduje instalację wstępną do produkcji bioetanolu, kogenerację na biomasę oraz infrastrukturę towarzyszącą. Główny obiekt o wartości ok. 550 mln zł buduje polska firma Zarmen. Fińska firma Valmet Technologies Oy buduje elektrociepłownię na biomasę, której wartość to ok. 170 mln zł. Kocioł na biomasę o mocy 48 megawatów będzie wytwarzał energię elektryczną i ciepło, zasilany głównie ligniną, produktem ubocznym produkcji bioetanolu. Spółka będzie eksportować rocznie około 90 000 ton ligniny. Cała wytworzona energia zostanie wykorzystana do wsparcia wewnętrznej działalności zakładu Jedlicze.

Obecnie trwają prace wykopaliskowe, budowlano-montażowe dla poszczególnych obiektów wchodzących w skład kompleksu. Budowa stacji uzdatniania wody została zakończona, a prace idą pełną parą w elektrociepłowni, w której od kilku dni trwa już montaż kotłowni. Kolejnym etapem będzie montaż turbiny parowej wraz z generatorem i pozostałymi urządzeniami pomocniczymi oraz orurowaniem technologicznym.

Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa nowoczesnej biogazowni oraz przetwarzanie Maskatu, innego produktu ubocznego przy produkcji bioetanolu, na energię odnawialną, która będzie zasilać nowy zakład. Ponadto projekt obejmuje modernizację wewnętrznej infrastruktury drogowej i kolejowej dworca oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

ORLEN Południe nieustannie przekształca się w nowoczesną biorafinerię, której produkcja opiera się na odnawialnych źródłach energii. W listopadzie 2021 roku w zakładzie w Trzebini uruchomiono największą w Europie instalację do produkcji ekoglikolu. Firma inwestuje również w program biogazowy, w ramach którego w całym kraju powstaje sieć biogazowni. Orlen Południe zainwestowało także w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego. Ponadto firma jest zaangażowana w rozwój technologii wodorowej. Od czerwca 2022 r. z zakładu w Trzebini dostarczane jest paliwo wodorowe do tankowania autobusów. Do krakowskiego MPK dostarczono dotychczas ok. 2,5 tony paliwa wodorowego.

READ  Pekin nakłada nowe ograniczenia na nieletnich graczy w ramach rozprawy z chińskimi gigantami technologicznymi

ORLEN Południe przechodzi transformację w nowoczesną biorafinerię, w której priorytetem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W listopadzie 2021 r. zakład w Trzebini uruchomił największą w Europie instalację ekologicznego glikolu. Ponadto ORLEN Południe aktywnie inwestuje w program biogazowy, budując sieć wytwórni biometanu na terenie całego kraju. Spółka uruchomiła również pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego oraz podjęła się rozwoju technologii wodorowej. W czerwcu 2022 r. rozpoczęto dostawy paliwa wodorowego z wytwórni autobusów Trzebinia, przy czym około 2,5 tony paliwa wodorowego trafiło już do przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Krakowie.