Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rumuńsko-polska współpraca przy rozmieszczeniu NuScale SMR: nowa jądrowa

07 września 2022

Rumuńska energetyka jądrowa oraz polski producent miedzi i srebra KGHM Polska Miedź SA podpisały niewiążące Memorandum of Understanding dotyczące współpracy przy rozwoju małych reaktorów modułowych (SMR). Obie firmy wcześniej podpisały umowy z NuScale z USA na wdrożenie ich technologii SMR.

Podpisanie Memorandum of Understanding (fot. KGHM)

Memorandum of Understanding – podpisane 6 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu – ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy przez okres 36 miesięcy w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym, finansowym i regulacyjnym w celu rozwoju projektów SMR będą rozwijane przez Rumunię i Polskę.

Obie firmy stwierdziły, że umowa „obejmuje kompleksowe podejście do wszystkich działań związanych z opracowywaniem projektów SMR, od wyboru lokalizacji po likwidację, w celu opracowania solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i Polsce”.

„Zainteresowanie międzynarodowe rozwojem małych reaktorów modułowych jest wprost proporcjonalne do zainteresowania krajów zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięciem celów dekarbonizacji, biorąc pod uwagę innowacyjne cechy tej technologii: modułowość, elastyczność, bezpośredni wpływ na niższe koszty i niski rozwój w tym okresie” powiedział prezes koncernu jądrowego Kuzmin Gita. „Rumunia, która ma ponad 25-letnie doświadczenie w bezpiecznej eksploatacji swojej elektrowni jądrowej, rozpoczęła rozwój projektu NuScale SMR, jedynej międzynarodowo certyfikowanej technologii SMR. Z przyjemnością współpracujemy, dzielimy się doświadczeniami i wyciągniętymi wnioskami oraz wspierał KGHM w działaniach na rzecz wdrożenia bezpiecznej, czystej i innowacyjnej technologii.”

– Dla KGHM energetyka jądrowa to niezależność energetyczna i niższe koszty – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. „Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa są priorytetem, a także pozwolą nam utrzymać konkurencyjną przewagę handlową w skali globalnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych jednostkach, jest przełomowym wydarzeniem dla polskiej gospodarki Ta współpraca z doświadczonym partnerem z Rumunii zapewnia wsparcie dużego projektu.

Projekty elektrowni jądrowych VOYGR, które zostaną opracowane przez Rumunię i Polskę we współpracy z NuScale, będą obejmować sześć bloków, każdy o mocy zainstalowanej 77 MW. Technologia SMR firmy NuScale jako pierwsza uzyskała aprobatę amerykańskiego organu nadzoru jądrowego w sierpniu 2020 r. NuScale oferuje elektrownie VOYGR w konfiguracjach 12, 4 i 6 jednostek.

READ  Virgin Ponders Velocity VIP dla osób często podróżujących „Super Platinum”

Nuclear Electricity i NuScale współpracują z amerykańską Agencją Handlu i Rozwoju w zakresie szeregu działań i badań inżynieryjnych i projektowych, a także dalszych analiz technicznych terenu Doicești, byłej elektrowni cieplnej, która została zidentyfikowana jako potencjalna lokalizacja zakład SMR. Oczekuje się, że badanie, które rozpoczęło się w czerwcu, potrwa osiem miesięcy i pochłonie w sumie 28 mln USD, z udziałem Nuclear Electricity i NuScale. Według Nuclearelectrica, zakład SMR stworzy 193 stałe miejsca pracy, 1500 miejsc pracy w budownictwie, 2300 miejsc pracy w produkcji i pomoże Rumunii uniknąć generowania 4 milionów ton dwutlenku węgla rocznie.

W lutym br. KGHM, który w dniu 8 lipca złożył wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i wykonanie studium lokalizacyjnego, podpisał z NuScale ostateczną umowę na rozpoczęcie prac nad wdrożeniem pierwszego napędu NuScale VOYGR SMR w Polsce już w 2029 r. Pierwsze zadanie w ramach tej umowy będzie identyfikować i oceniać potencjalne lokalizacje projektów oraz opracowywać parametry planowania projektu i kosztorysy.

Opracowane i napisane przez Global Nuclear Energy News