Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

ZEA i Polska zacieśniają współpracę na różnych polach

ZEA i Polska zacieśniają współpracę na różnych polach

Delegacja ZEA na spotkaniu z polskimi urzędnikami w Warszawie. wam

Dr Thani Al Zeyoudi, minister stanu ds. handlu zagranicznego, potwierdził, że stosunki dwustronne między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Rzeczpospolitą Polską są ugruntowane i silne.

Dodał, że stosunki między obydwoma krajami rozwijają się na różnych polach, zwłaszcza gospodarczych i handlowych, co przyczyniło się do otwarcia nowych horyzontów dla wspólnej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej.

Miało to miejsce podczas spotkań z wieloma ministrami i wyższymi urzędnikami polskiego rządu, na marginesie trzeciej sesji wspólnego komitetu gospodarczego obu krajów w stolicy Polski, Warszawie, w obecności szeregu urzędników biznesmeni. oraz przedstawiciele sektora prywatnego z obu krajów.

Al Zeyoudi dodał: „Oba kraje dają obiecujące możliwości zwiększenia wymiany handlowej i ustanowienia projektów inwestycyjnych w sektorach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ponieważ Polska jest drugim partnerem handlowym ZEA w Europie Wschodniej”.

Kontynuował: Całkowity eksport ZEA do Polski poza ropą wyniósł około 506 milionów dirhamów w 2021 r., przy tempie wzrostu o 64 proc. milion dirhamów. W pierwszej połowie 2022 r. stopa wzrostu o 13 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r.”

W skoku jakościowym wartość reeksportu ZEA do Polski wyniosła w ubiegłym roku około 415 mln dirhamów, co oznacza wzrost o 67 proc. w porównaniu do roku 2020. Natomiast wartość reeksportu ZEA na rynki polskie wyniosła około 250 milionów dirhamów w ciągu ostatniego roku. Dr Thani Al Zeyoudi, minister stanu ds. handlu zagranicznego, powiedział, że pierwsza połowa 2022 r., ze stopą wzrostu na poziomie 105 procent, w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r.

Al-Zeyoudi odbył również dwustronne spotkanie z Ministrem Stanu i Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce Irenes Zyska, aby zbadać możliwość powołania wspólnych projektów w obszarze energetyki i energii odnawialnej. Dyskutowali również o sposobach rozwijania i wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk w celu poprawy efektywności i efektywności funkcjonowania sektora energetycznego w obu krajach, w szczególności nowoczesnej technologii stosowanej w dziedzinie energetyki odnawialnej.

READ  Chiński tani elektrolizer wodoru prawdopodobnie stanie się popularny na całym świecie w latach 2025-30: BNEF

Na kolejnym spotkaniu Thani Al-Zeyoudi rozmawiał z ministrem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Bartoskiem o sposobach zacieśnienia współpracy w wymianie handlowej między obydwoma krajami w zakresie żywności, rolnictwa i produktów zwierzęcych. Podczas spotkania omówiono również sposoby zapewnienia przepływu towarów i produktów na rynkach obu krajów zgodnie z ich strategiczną wizją dotyczącą realizacji planów bezpieczeństwa żywnościowego oraz dostarczania dużych ilości podstawowych towarów żywnościowych.

Al-Zeyoudi odbył dwustronne spotkanie z Pavlem Japonsky, Podsekretarzem MSZ ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwojowej RP, podczas którego omówiono nowe mechanizmy i plany, które przyczyniają się do zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych między obydwoma krajami w sektorach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dyskutowali również o sposobach wspierania współpracy dwustronnej w dziedzinie gospodarczej i handlowej, aby zapewnić większe możliwości inwestycyjne dla emirackich i polskich środowisk biznesowych w celu realizacji wspólnych interesów, wizji i aspiracji obu krajów.

W celu promowania wizji kraju w zakresie inwestowania w sektory nowej gospodarki, Thani Al Zeyoudi spotkał się z Krzysztofdriendą, Prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Janem Wernickim, Prezesem Polskiej Narodowej Międzynarodowej Grupy Spożywczej oraz przedstawicielami Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Bank Rozwoju i Urząd Wojewódzki Śląski omówią możliwości inwestycyjne w branży technologicznej, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, OZE i spożywczej.

Thani Al Zeyoudi odwiedził również polską firmę „Asseco Group” specjalizującą się w rozwoju oprogramowania i technologii. Wezwał firmę do przyłączenia się do inicjatywy „NEXTGEN FDI”, a także do skorzystania z atutów i możliwości oferowanych przez otoczenie gospodarcze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

DMCC – wiodąca na świecie strefa wolnocłowa i władza rządu Dubaju ds. handlu towarami i przedsiębiorstwami – niedawno z sukcesem zakończyła pierwszy w historii roadshow Made for Trade Live w Warszawie, w Polsce, podkreślając korzyści płynące z prowadzenia działalności w Dubaju dla polskich firm poszukujących ekspansji międzynarodowej .

Podczas wydarzenia przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej DMCC przemawiali do ponad 139 przedstawicieli polskich firm z różnych sektorów. Prelegenci i delegaci omawiali strategiczne położenie geograficzne Dubaju, atrakcyjność handlową i łatwość prowadzenia działalności w DMCC, najszybciej rozwijającej się i najlepiej połączonej strefie wolnocłowej na świecie. Dyskusje dotyczyły również możliwości wzmocnienia handlu dwustronnego i stosunków handlowych dla ZEA i Polski.

READ  ACT biorąc pod uwagę ostrzejsze ograniczenia dotyczące podróży w Covid, bańka regionalna | Canberry Times