Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

LTC rozpoczyna rajd o 65%

  • Cena Litecoina wykazuje gwałtowny wzrost presji zakupowej, zbliżając ją do poziomów sprzed katastrofy.
  • Bariera podaży waha się od 296,75 USD do 317,09 USD i jest jedyną przeszkodą uniemożliwiającą wzrost LTC z 65% do 439,41 USD.
  • Przebicie górnej linii trendu dla obszaru popytu na poziomie 217,97 USD unieważni byczą prognozę.

Cena Litecoina Wydaje się, że ponowne pojawienie się kupujących, które zmusiło go do pokonania niektórych poziomów oporu. Dalsze tempo wzrostu może doprowadzić do ponownego przetestowania krytycznej przeszkody LTC.

Cena Litecoina może wzrosnąć

Na 12-godzinnym wykresie cena Litecoina przekroczyła poziom oporu na zboczu wskazujący na początek Nowy uparty trend. Jeśli kupujący nadal będą utrzymywać dynamikę, LTC może wzrosnąć o 12%, aby ponownie przetestować obszar dostaw spot, który kosztuje od 297,06 USD do 317,09 USD.

Jakikolwiek możliwy wzrost ciśnienia w górę, który przecina górną warstwę tej strefy oporu, prowadziłby do ponownego przetestowania lokalnego szczytu na 335,69 USD i potencjalnego skoku do poziomu zniesienia 161,8% Fibonacciego na poziomie 439,41 USD.

Wykres 12-godzinny LTC / USDT

Wykres 12-godzinny LTC / USDT

Niezależnie od zwyżkowego tempa, jeśli cena Litecoina przejdzie przez 50% poziom zniesienia Fibonacciego przy 251,78 USD, zakwestionuje byczą narrację wspomnianą powyżej.

Zrównoważony handel poniżej tego regionu może doprowadzić do upartego wyczerpania, który popchnie LTC do górnej granicy obszaru popytu na poziomie 217,97 USD.

Jeśli sprzedającym uda się przekroczyć tę barierę, unieważni to optymistyczny scenariusz i wywoła ruch boczny lub korekta.

READ  Polska grupa zbrojeniowa podpisuje umowy z brytyjskimi firmami